277/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1995

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Vesilahden ja Viialan kuntien välillä sekä kuntajaon muuttamisesta Lempäälän, Vesilahden ja Viialan kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14 §:n ja valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 11 §:n 8 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Vesilahden ja Viialan kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavaksi:

Uusi raja poikkeaa vanhasta kunnanrajasta pyykissä nro 1490 Vesilahden kunnan Unajalan kylän tilan Vanhametsä 2:37 ja Viialan kunnan Unajalan kylän tilan Tuomimaa 1:3 välisellä rajalla. Tästä raja kulkee lounaaseen pitkin toiselta puolen Viialan kunnan Unajalan kylän tilan Kateri 2:7 ja Heinusuon kylän tilan Paavola 3:57 sekä toiselta puolen Viialan kunnan Unajalan kylän tilojen Tuomimaa 1:3 ja Leponi 3:6 välistä rajaa pyykin nro 1644 kautta vanhalle kunnanrajalle pyykkiin nro 1643. Tästä raja kääntyy kaakkoon ja kulkee vanhaa kunnanrajaa noudattaen pitkin toiselta puolen tilan Leponi 3:6 ja toiselta puolen Vesilahden kunnan Unajalan kylän tilan Pispa 3:23 välistä rajaa ensin pyykkiin nro 1647 ja siitä edelleen koilliseen pitkin tilan Leponi 3:6 ja Vesilahden kunnan Menkalan kylän tilan Laaja 1:1 välistä rajaa pyykkiin nro 1646.

Pyykissä nro 1646 raja poikkeaa vanhasta kunnanrajasta. Uusi raja kääntyy ensin eteläkaakkoon, sitten lounaaseen, kaakkoon, koilliseen ja uudelleen kaakkoon kulkien pitkin toiselta puolen Vesilahden kunnan Menkalan kylän tilan Menkala 4 ja toiselta puolen Vesilahden kunnan Menkalan kylän tilojen Laaja 1:1, Metsä-Tilli 2:10 ja Metsäpietilä 3:9 välistä rajaa pyykkien nrot 1656, 3, 4 ja 1657 kautta pyykkiin nro 1663, joka sijaitsee vanhalla kunnanrajalla. Raja jatkuu tästä lounaaseen pitkin tilan Metsäpietilä 3:9 ja Viialan kunnan Menkalan kylän tilan Perämaa 3:4 välistä vanhaa kunnanrajaa pyykkiin nro 1662.

Pyykissä nro 1662 raja poikkeaa vanhasta kunnanrajasta ja taittuu kaakkoon kulkien pyykkien nrot 11 ja 1674 kautta pyykkiin nro 1676 siten, että siihen toiselta puolen rajoittuu Viialan kunnan Menkalan kylän tila Perämaa 3:4 ja toiselta puolen Viialan kunnan Lohnattilan kylän tilat Ali-Rooseli 3:35, Kalliopyykki 3:14 ja Yli-Laurila 1:28. Pyykissä nro 1676 raja yhtyy vanhaan kunnanrajaan ja jatkuu kaakkoon pitkin tilan Perämaa 3:4 ja Vesilahden kunnan Lohnattilan kylän tilan Mäki-Laurila 1:44 välistä rajaa pyykkiin nro 2382. Tästä eteenpäin raja noudattaa edelleen vanhaa kunnanrajaa, kunnes se kohtaa Vesilahden kunnan Viljulan kylän tilan Jyrälä 1:10 ja Viialan kunnan Lohnattilan kylän tilan Ali-Rooseli 3:35 välisellä rajalla pisteen, jossa Vesilahden kunnan Viljulan kylän tilan Viramo 3:15 koillisrajan suhteen suorakulmainen, pyykistä nro 2425 koilliseen lähtevä suora leikkaa sanotun rajan. Tästä pisteestä uusi raja taittuu lounaaseen ja kulkee Vesilahden kunnan Viljulan kylän tilojen Jyrälä 1:10 ja Kolkki 4:18 tilusten poikki tilojen Viramo 3:15, Kolkki 4:18 ja Viialan kunnan Viljulan kylän tilan Lehtola 2:4 väliseen pyykkiin nro 2425.

Pyykissä nro 2425 raja yhtyy vanhaan kunnanrajaan. Raja kääntyy ensin lounaaseen ja sitten eteläkaakkoon kulkien pitkin toiselta puolen tilan Lehtola 2:4 ja toiselta puolen tilojen Kolkki 4:18 ja Viramo 3:15 välistä rajaa pyykin nro 2426 kautta pyykkiin nro 2427, jossa raja yhtyy entiseen Lempäälän ja Vesilahden kuntien väliseen rajaan.

Pyykistä nro 2427 lähtien Vesilahden ja Viialan kuntien välinen uusi raja kulkee lounaaseen pitkin entistä Lempäälän ja Vesilahden kuntien välistä rajaa Ison Arajärven itärannalla olevaan pyykkiin nro 284, joka on Vesilahden kunnan Viljulan kylän tilan Lomaranta 3:22 ja Lempäälän kunnan Rikalan kylän tilan Arajärvi 3:56 välisellä rajalla. Tästä Vesilahden ja Viialan kuntien välinen raja jatkuu suorana Ison Arajärven yli Lempäälän kunnan Rikalan kylän tilan Uusitalo 2:16 ja Viialan kunnan Viljulan kylän tilan Rantakallio 3:11 väliseen pyykkiin nro 285.

Pyykistä nro 285 raja kääntyy luoteeseen ja kulkee pitkin Ison Arajärven rannassa sijaitsevaa vanhaa Vesilahden ja Viialan kuntien välistä rajaa tilan Rantakallio 3:11 pohjoispyykkiin nro 1561. Tästä raja kääntyy lounaaseen ja kulkee pitkin toiselta puolen Viialan kunnan Viljulan kylän tilojen Rantakallio 3:11 ja Vuorela 3:14 ja toiselta puolen Vesilahden kunnan Viljulan kylän tilan Liisanmaa 4:20 välistä rajaa pyykin nro 2 kautta pyykkiin nro 1562. Tästä raja kääntyy kaakkoon ja kulkee pitkin tilan Vuorela 3:14 ja Vesilahden kunnan Viljulan kylän tilan Arola 3:6 välistä rajaa pyykkiin nro 1563.

Pyykissä nro 1563 raja erkanee kuntien välisestä vanhasta rajasta ja kääntyy lounaaseen. Uusi raja jatkuu kulkien pyykin nro 1 kautta pyykkiin nro 1564 pitkin entistä Lempäälän ja Vesilahden kuntien välistä rajaa siten, että rajaan toiselta puolen rajoittuu tila Arola 3:6 ja toiselta puolen Lempäälän kunnan Rikalan kylän tilat Uusitalo 2:16 ja Nuuskamaa 2:22.

Pyykistä nro 1564 Vesilahden ja Viialan kuntien välinen raja kääntyy kuntien väliselle vanhalle rajalle pohjoisluoteeseen ja kulkee tilan Arola 3:6 ja Viialan kunnan Viljulan kylän tilan Ali-Vuorela 3:13 välistä rajaa pitkin pyykkiin nro 1565. Tästä raja kääntyy lounaaseen ja kulkee pitkin toiselta puolen Viialan kunnan Viljulan kylän tilojen Ali-Vuorela 3:13 ja Soilunkangas 3:9 sekä toiselta puolen Vesilahden kunnan Viljulan kylän tilojen Liisanmaa 4:20 ja Soilunkangas 4:13 välistä rajaa pyykkien nrot 3 ja 4 kautta pyykkiin nro 1566. Pyykistä nro 1566 raja kääntyy kaakkoon ja kulkee Soilujärven rannassa pitkin tilojen Soilunkangas 3:9 ja Kerttula 3:8 rantarajaa pyykin nro 5 kautta pyykkiin nro 287, joka sijaitsee tilan Kerttula 3:8 ja Lempäälän kunnan Rikalan kylän tilan Nuuskamaa 2:22 välisellä rajalla. Tästä Vesilahden ja Viialan kuntien välinen uusi raja kääntyy etelälounaaseen ja päättyy 3  päivänä joulukuuta 1987 maarekisteriin merkityn vesipiirirajankäyntitoimituksen nro 306804―9 kartalle pisteeksi IV merkittyyn jakokuntien väliseen rajapisteeseen Soilujärvessä.

2 §

Lempäälän kunnasta siirretään Viialan kuntaan seuraavat tilat, tilanosat ja alueet Rikalan kylästä:

1) Kokonaan tilat Hiska 2:17, Soilu 2:19, Suilunlisä 2:21, Nuuskamaa 2:22 ja Arajärvi 3:56;

2) tilasta Uotila 1:11 takametsäpalsta, tilasta Ronkio 2:10 metsäpalsta, tilasta Uusitalo 2:16 metsäpalsta ja tilasta Köykkä 5:23 metsäpalsta; sekä

3) kylän yhteisten vesialueiden rekisteriyksiköstä 876:1 Isossa Arajärvessä ja Soilujärvessä sijaitsevat alueet.

3 §

Vesilahden kunnasta siirretään Viialan kuntaan seuraavat tilat ja tilanosat:

1) Lohnattilan kylästä tilasta Kenno 2:16 metsäpalsta;

2) Menkalan kylästä kokonaan tila Murronperä 2:19, tilasta Huvilametsä 2:18 metsäpalsta ja tilasta Menkala 4 metsäpalsta;

3) Saarelan kylästä tilasta Jarva 1:4 metsäpalsta ja tilasta Köppi 2:32 Kilpiön palsta; sekä

4) Viljulan kylästä kokonaan tilat Viramo 3:15, Vekkuri 4:11 ja Kotiranta 4:16, osa tilan Jyrälä 1:10 alkumetsäpalstasta, tilasta Vappula 3:23 metsäpalsta ja osa tilan Kolkki 4:18 metsäpalstasta.

4 §

Viialan kunnasta siirretään Vesilahden kuntaan seuraavat tilat ja tilanosat:

1) Halmeenmäen kylästä kokonaan tilat Niemeke 3:8, Koivula I 3:9 ja Peltomäki 3:10 sekä tilasta Ojala 3:11 metsäpalsta;

2) Heinusuon kylästä tilasta Paavola 2:27 Maunun metsäpalsta ja tilasta Paavola 3:57 Katerin palsta;

3) Lohnattilan kylästä kokonaan tilat Karttu 1:21, Karstu 1:22, Rotkola 1:57, Vähälä 1:58, Ararinne 1:68, Vuoliskorpi 1:69, Kesäranta 1:71, Salmela 1:72, Kalliopyykki 3:14, Lahdelma 3:26, Markkula 3:32, Rooseli 3:33 ja Jukkala 3:34, tilasta Kilpelä 1:7 metsäpalsta, tilasta Yli-Laurila 1:28 metsäpalsta, tilasta Hongisto 1:35 Tupakorven palsta, tilasta Mäkelä 3:3 metsäpalsta, tilasta Mäkinen 3:29 suopalsta, tilasta Ali-Rooseli 3:35 kaksi metsäpalstaa ja tilasta Ojala 4 kaksi metsäpalstaa; sekä

4) Unajalan kylästä kokonaan tilat Soilunpää 1:16, Kankaanpää 1:17, Kallionkieleke 1:20, Kateri 2:7, Kulo 2:8, Lahdenperä 2:18, Vuorenoja 2:19, Kirkkovuori 2:26, Karstu 3:7 ja Karstunniemi 3:8, tilasta Portaanoja 2:4 Maunun palsta sekä tilasta Leponi 3:6 metsäpalsta.

5 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1995

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.