266/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Puolustusministerin esittelystä säädetään naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 17 päivänä helmikuuta 1995 annetun lain (194/95) 2 §:n nojalla:

1  §

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen (asepalvelus) haetaan pääesikunnan määräämänä ajankohtana. Pääesikunta määrää ne joukko-osastot, joissa asepalvelus suoritetaan, ja jakaa sotilasläänien esikunnille kiintiöt asepalvelukseen määräämistä varten.

2  §

Sotilasläänin esikunta huolehtii asepalvelukseen hakemista ja valintaa koskevista menettelyistä.

Sotilasläänin esikunnalle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä pääesikunnan määräämä selvitys. Alaikäisen on liitettävä hakemukseensa lisäksi huoltajansa suostumus.

3  §

Hakijoille järjestetään sotilaslääneittäin erityinen valintatilaisuus. Sotilasläänin esikunta kutsuu valintatilaisuuteen ne hakijat, jotka hakemusten perusteella täyttävät asepalvelukseen astumisen edellytykset. Erikoisjoukkoihin pyrkivien on osallistuttava erikoisjoukkojen järjestämiin valintatilaisuuksiin.

Valintatilaisuudessa tehdään palveluskelpoisuuteen liittyvät haastattelut ja testit sekä lääkärintarkastus hakijan palveluskelpoisuuden määrittämiseksi. Valintatilaisuudessa annetaan lisäksi tietoa puolustusvoimista sekä asepalveluksen sisällöstä ja palvelukseen hyväksyttävien oikeudellisesta asemasta.

4  §

Sotilasläänin esikunta päättää saatujen selvitysten perusteella asepalvelukseen hyväksymisestä ja toimittaa hyväksytylle todisteellisesti palvelukseenastumismääräyksen, jossa on ilmoitettava, milloin ja mihin joukko-osastoon asianomaisen on saavuttava palvelukseen.

Jos hakemus on hylätty, on päätöksestä annettava tieto hakijalle.

5  §

Asepalvelukseen määräämistä tai hakemuksen hylkäämistä koskevaan sotilasläänin esikunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kutsunta-asiain keskuslautakuntaan siten kuin asevelvollisuuslaissa (452/50) säädetään.

Päätökseen, joka koskee hakijan kelpoisuutta asepalvelukseen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

6  §

Tarkempia määräyksiä asepalvelukseen hakemisesta ja palvelukseen määräämisestä annetaan tarvittaessa pääesikunnan päätöksellä.

7  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.