259/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus eräistä ammattikorkeakouluopintoja koskevan lainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä järjestelyistä

Opetusministerin esittelystä säädetään ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (255/95) 19 §:n ja eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (258/95) 4 §:n nojalla:

1 §
Valtion ammattikorkeakoulun väliaikainen hallinto

Valtioneuvoston päätettyä valtion ammattikorkeakoulun perustamisesta opetusministeriö asettaa ammattikorkeakoululle väliaikaisen hallituksen, jonka tehtävänä on huolehtia ammattikorkeakoulun päätöksenteosta ennen ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden alkamista ja pysyvän hallinnon muodostamista.

Väliaikaisessa hallituksessa tulee olla edustettuina ammattikorkeakoulun perustana olevien ammatillisten oppilaitosten rehtorit, opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijat sekä ammattikorkeakoulun toimialan elinkeino- ja muun työelämän asiantuntemus.

Opetusministeriö määrää ammattikorkeakoulun perustana olevien oppilaitosten rehtoreista yhden väliaikaisen hallituksen puheenjohtajaksi, joka toimii samalla ammattikorkeakoulun väliaikaisena rehtorina. Lisäksi opetusministeriö määrää väliaikaisen hallituksen sihteerin.

Väliaikaisen hallituksen ja väliaikaisen rehtorin tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (256/95) hallituksen ja rehtorin tehtävistä säädetään.

Väliaikaisen hallituksen puheenjohtajalle, jäsenelle ja sihteerille suoritettavasta matkakustannusten korvauksesta, päivärahasta ja kokouspalkkioista on voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

2 §
Opettajien asema

Mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen 26 §:n 3 momentissa säädetään opettajankoulutuksesta, ei vaadita ammattikorkeakoulun perustana olevan ammatillisen oppilaitoksen opettajan viran tai toimen haltijalta, joka täyttää asianomaisen oppilaitoksen opettajalta vaadittavaa opettajankoulutusta koskevan vaatimuksen.

Mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen 26 §:n 4 momentissa säädetään käytännön kokemuksesta, ei sovelleta ammattikorkeakoulun perustana olevan ammatillisen oppilaitoksen opettajan viran tai toimen haltijaan, joka täyttää asianomaisen oppilaitoksen opettajan käytännön kokemusta koskevan kelpoisuusvaatimuksen.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa myös tuntiopettajaan.

3 §
Ammatillinen oppilaitos

Mitä tässä asetuksessa säädetään ammatillisesta oppilaitoksesta, on soveltuvin osin voimassa myös opistoasteen ammatillista koulutusta järjestävästä kansanopistosta, liikunnan koulutuskeskuksesta ja musiikkioppilaitoksesta.

4 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.