245/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

lisännyt 17 päivänä marraskuuta 1993 tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1001/93) 1 §:ään uuden 2 a kohdan ja

muuttanut päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon, seuraavasti:

1  §

Seuraavat tullilaitoksen suoritteet ovat maksuttomia:


2 a) tullitariffin nimikettä koskevat ennakkotiedot;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Ylitarkastaja
Ismo Mäenpää

Liite

MAKSUTAULUKKO

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET
1. Kulkuneuvoselvitys
Lentoliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina viikon päivinä:
Helsinki-Vantaan, Tampereen-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 21.00―7.00 200 mk
Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Vaasan ja Varkauden lentoasemilla klo 17.00―7.00 350 mk
Muualla vuorokaudenajasta riippumatta 500 mk
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys paikan päällä kaikkina viikon päivinä:
― edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00―7.00 200 mk
― muualla vuorokaudenajasta riippumatta 350 mk
Alusliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä satamissa kaikkina viikon päivinä:
― klo 16.00―7.00 200 mk
― Läntisen ja Lapin tullipiirin satamissa klo 22.00―7.00 kuitenkin 500 mk
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa:
― maanantaista perjantaihin klo 7.00―16.00 250 mk/tunti
― muuna aikana 350 mk/tunti
2. Passitus
Passitus, joka ei edellytä erillisvakuutta
― yleisenä virka-aikana 30 mk
― maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 40 mk
― lauantaina ja pyhäpäivänä 60 mk
Passitus, joka edellyttää erillisvakuutta
― yleisenä virka-aikana 60 mk
― maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 80 mk
― lauantaina ja pyhäpäivänä 100 mk
3. Luovutus vapaaseen liikenteeseen
― maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 80 mk
― lauantaina ja pyhäpäivänä 100 mk
4. Lastauslupa ja varastostaotot
Otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta sekä edunalaisen viennin lastauslupa
― yleisenä virka-aikana 40 mk
― maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 80 mk
― lauantaina ja pyhäpäivänä 100 mk
5. Muut tullitoimenpiteet
Siirto verottomien tavaroiden myymälään 140 mk
Tavaranhaltijan tai varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilaitoksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 250 mk/tunti
Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 40 mk
Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomiksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 250 mk/tunti
Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulkuneuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut yli 10 kilometriä 3 mk/km
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET JA LUVAT
1. Ennakkotietopäätökset
Valmisteverotusta koskeva ennakkotietopäätös, joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 2 000 mk/tavara
Valmisteverotusta koskeva ennakkotietopäätös, joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 1 000 mk/tavara
Ennakkotietopäätös, kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 500 mk
Muu ennakkotieto 1 000 mk
Päätös olla antamatta ennakkotietoa 100 mk
2. Etupäätökset ja tasausverottomuutta koskevat päätökset 300 mk
3. Muut päätökset ja luvat
Tullilaitoksen rekisteröityä asiakasta koskeva päätös;
rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva päätös 3 000 mk
Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää koskevat luvat:
― harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa 3 000 mk ja lisäksi kustakin erillisestä varastosta 500 mk, kuitenkin yhteensä enintään 5 000 mk
― vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 1 500 mk ja lisäksi kustakin erillisestä varastosta 500 mk, kuitenkin yhteensä enintään 3 000 mk
― valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa 200 mk
Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa ja veroedustajaa koskevat luvat:
― harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa 2 000 mk
― vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 1 000 mk
Valmisteverotuslaissa tarkoitettujen valtuutettua varastonpitäjää ja rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevien päätösten vähäiset muuttamiset 500 mk
Lupa vapaa-alueen ja vapaavaraston perustamiseen sekä siellä harjoitettavaan teolliseen, kaupalliseen tai muuhun palvelutoimintaan 2 000 mk
Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva lupa;
keskitetyn tullauksen lupa;
taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva lupa;
tullivaraston perustamislupa;
valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antopaikkaa, ja toimeksiantajan määräämistä verovelvolliseksi ja saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat 1 500 mk
Edellä mainitun tullihallituksen aikaisemmin myöntämän luvan uusiminen tai pitennys 500 mk
III PIIRITULLIKAMARIN PÄÄTÖKSET JA LUVAT
Jaksolaskutuslupa;
väliaikaisen varaston ja tullivaraston perustamislupa;
lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen erotteluun 1 200 mk
Tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa;
tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa;
tullivarastotavaran käsittelylupa;
valmisteverolainsäädäntöön perustuvat päätökset ja luvat 500 mk
Edellä mainitun piiritullikamarin aikaisemmin myöntämän luvan uusiminen tai pitennys;
tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pitennyshakemukset;
moottoriajoneuvoveron vapautus 250 mk
Tullauskirja, saattomieslupa ja väylämaksun vapautustodistus 100 mk
Viisumi
― kertaviisumi 180 mk
― kauttakulkuviisumi 140 mk
IV TULLILABORATORION SUORITTEET
Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta:
― elintarvikeasetuksen (408/52) 1 §:ssä tarkoitetut elintarvikkeet 1 350 mk/tutkittutavaraerä
― muut tavarat 1 000 mk/tutkittutavaraerä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.