239/1995

Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajain johtosäännön 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1951 hyväksytyn valtiontilintarkastajain johtosäännön (391/51) 2 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä kesäkuuta 1988 tehdyssä eduskunnan päätöksessä (679/88), seuraavasti:

2 §

Kansliassa on ne virat, jotka eduskunnan virkamiehiä koskevien säännösten nojalla on kansliaan perustettu. Lisäksi valtiontilintarkastajilla on oikeus käyttää asiantuntija-apua ja nimittää kansliaan muita virkamiehiä määräaikaiseen virkasuhteeseen talousarvion rajoissa.

Valtiontilintarkastajat nimittävät kansliansa virkamiehet ja myöntävät heille eron. Valtiontilintarkastajat voivat tehdä virkamiehen kanssa kirjallisen sopimuksen palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista.Nämä muutokset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

PNE 6/94
VaVM 97/94

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1995

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.