237/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Asetus valtion virkamiesasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/94) 1 §:n 3 kohta ja 3 §:n 2 momentin 1 kohta, näistä 3 §:n 2 momentin 1 kohta sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1349/94), seuraavasti:

1  §

Valtion virkamieslain (750/94) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


3) näkövammaisten kirjaston kirjastonhoitajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan, Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin, Suomen elokuva-arkiston johtajan, valtion elokuvatarkastamon johtajan, Venäjän ja Itä- Euroopan instituutin johtajan, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan, valtion lastentarhanopettajaopiston rehtorin ja ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin virat;


3  §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, lääninoikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, syyttäjänvirastojen, ulosottovirastojen, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, turvapaikkalautakunnan ja konkurssiasiamiehen toimiston virkoja; päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen virkoja, tekee kuitenkin ministeriön vankeinhoito-osasto;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.