210/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/94) 3 §:n 2 ja 3 momentti ja

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

3 §

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Tehtävien laatimista ja arvostelua varten lautakunta voi ottaa apujäseniä.

Lautakunnan kanslian esimiehenä on pääsihteeri, jonka ratkaisuvallasta ja muista tehtävistä määrätään ohjesäännössä. Lisäksi lautakunnalla on muita virkamiehiä. Opetusministeriö nimittää pääsihteerin lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa. Muut virkamiehet nimittää lautakunta.

Opetusministeriö vahvistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten ja apujäsenten palkkiot. Lisäksi ministeriö vahvistaa pääsihteerin palkkauksen.

3 a §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääsihteerillä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) sihteerillä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin; sekä

3) apulaissihteerillä korkeakoulututkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.