192/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1995

Valtioneuvoston päätös ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion virkaan

Valtioneuvosto on valtiovarainministerin esittelystä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/94) 7 §:n nojalla päättänyt:

1  §

Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty ulkomaalaisen kelpoisuudesta virkaan, on voimassa, mitä tässä päätöksessä määrätään.

2  §

Suojelupoliisin muuhun kuin poliisimiehen virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

3  §

Tullilaitoksen tullineuvoksen virkaan, tullilaitoksen virkaan, johon kuuluu oikeus pidättämiseen, tullilaitoksen tullirikostutkintayksikköön sijoitettuun virkaan sekä muun tullilaitoksen virkaan, johon kuuluu Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetussa asetuksessa (1069/89) tarkoitettuun alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamiseen osallistuminen tai poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta annetun asetuksen (1051/78) mukaisia tehtäviä, voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

4  §

Ilmailulaitoksen erillisen yksikönpäällikön virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

5  §

Merenkulkulaitoksen ylijohtajan, merenkulkuneuvoksen, liikennepäällikön, merenkulkutarkastuksen ylitarkastajan, sotilaallisten väylien kartoitusta suorittavan merenmittauspäällikön ja luotauspäällikön sekä merenkulkulaitoksen aluksen päällikön virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

6  §

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annettu valtioneuvoston päätös ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion virkaan (602/91).

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1995

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Nuorempi hallitussihteeri
Risto Leikos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.