190/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 38 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/92) 38 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa asetuksessa (267/94), seuraavasti:

38 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

4. Dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöjen valvonnassa sovelletaan 1 momentissa tarkoitetun direktiivin mittaustapaa ja raja-arvoja. Autolle, joka on otettu käyttöön ennen vuoden 1989 alkua ja jota ei ole tyyppihyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin (72/306/ETY) tai E-säännön n:o 24 mukaisesti, valvonnan raja-arvona on kuitenkin 7,0 Bosch-yksikköä.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 72/306/ETY; EYVL N:o L 190, 20.8.1972, s. 1

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.