187/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 1 §:n 3 momentti ja 6 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (825/81) ja 6 §:n 1 momentti 15 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (520/91), ja

lisätään 6 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Arpajaislain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuna julkisoikeudellisena yhdistyksenä, jolle voidaan antaa lupa 1 momentissa mainittujen peliautomaattien, muiden pelilaitteiden sekäpelien pitämiseen maksua vastaan käytettävinä, on Raha-automaattiyhdistys, jonka ruotsinkielinen nimi on Penningautomatförening.


6 §

Yhdistyksen tarkoituksena on hankkia varoja arpajaislain 3 §:n 4 momentissa mainittuihin tarpeisiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää raha-automaatteja maksua vastaan käytettävinä, minkä lisäksi yhdistys voi harjoittaa pelikasinotoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus harjoittaa myös raha-automaattien ja viihdelaitteitten valmistusta ja myyntiä. Yhdistys saa perustaa ja hankkia omistukseensa muita kuin toimintaansa varten tarpeellisia yhtiöitä tai niiden osakkeita sekä luovuttaa näiden yhtiöiden osakkeita uudelle omistajalle vain sosiaali- ja terveysministeriön luvalla.

Yhdistyksen omistamat yhtiöt eivät saa ilman sosiaali- ja terveysministeriön antamaa lupaa

1) perustaa rahastoja;

2) muuttaa niiden kirjanpidollista luonnetta;

3) korottaa osakepääomaansa;

4) myöntää lainoja; tai

5) tehdä muita investointeja kuin toiminnan edellyttämiä käyttöomaisuushankintoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen lupa-asioiden ratkaisemista pyydettävä sisäasiainministeriön lausunto.Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.