66/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 25 päivänä tammikuuta 1982 annettuun ilmansuojelulakiin (67/82) uusi 33 a § seuraavasti:

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

33 a §

Mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään lääninhallituksesta ja läänistä, koskee vastaavasti alueellista ympäristökeskusta ja sen toimialuetta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 241/94
YmVM 14/94

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.