51/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1995

Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n ja 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/94) 17 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta

2) poikkeuspäätökset toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavasta kokeesta sekä päätökset muista poikkeuksista ja oikeudesta yksittäistapauksessa osallistua ylioppilastutkintoon ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen perusteella; sekä

3) alkuperäistä ylioppilastutkintotodistusta ja alkuperäistä erillistä todistusta hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta korvaava jäljennös sekä ote ylioppilastutkintorekisteristä.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainitut suoritteet ovat maksuttomia.

2 §
Kiinteät maksut

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainituista suoritteista perittävät maksut muodostuvat perusmaksusta osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja maksusta kultakin kokeelta.

Osallistumisesta ylioppilastutkintoon perittävät maksut ovat:

1) perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon 95 markkaa

2) maksu kultakin kokeelta 84 markkaa

Sen estämättä mitä 2 momentissa määrätään peritään kokeiltavana olevaan englanninkieliseen ylioppilastutkintoon osallistumisesta

1) perusmaksu 300 markkaa

2) maksu kultakin kokeelta 84 markkaa

Osallistumisesta toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen perittävä maksu on 150 markkaa.

3 §
Muut maksut

Ylioppilastutkintolautakunta päättää ylioppilastutkintorekisteriotteesta sekä alkuperäistä ylioppilastutkintotodistusta ja alkuperäistä erillistä todistusta korvaavista jäljennöksistä perittävistä maksuista omakustannusarvon perusteella.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista 21 päivänä tammikuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (44/93), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä marraskuuta 1993 annetulla opetusministeriön päätöksellä (941/93).

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1995

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.