13/1995

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on eräistä elintarvikerasvoista 5 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (1/79) 9, 14 ja 15 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 15 § on muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (105/91) päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee eräistä elintarvikerasvoista annetussa laissa (1/79) tarkoitettujen valmisteiden pakkausmerkintöjä.

2 §
Pakkausmerkinnät

Valmisteiden pakkausmerkinnät on tehtävä siten kuin elintarvikelain (526/41) nojalla elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä säädetään ja määrätään.

3 §
Valmisteen ilmoittaminen voimakassuolaiseksi

Valmisteen pakkaukseen on tehtävä merkintä ''voimakassuolainen'' tai ''lisätty paljon suolaa'', jos valmisteen suolapitoisuus (natriumkloridi) on enemmän kuin 2,0 painoprosenttia.

4 §
Valmisteen ilmoittaminen vähäsuolaiseksi

Valmisteen pakkaukseen saa tehdä merkinnän ''vähäsuolainen'' tai ''kevyesti suolattu'' tai muun vastaavan merkinnän, jos valmisteen suolapitoisuus (natriumkloridi) on enintään 1,0 painoprosenttia.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 1995. Vuoden 1995 loppuun voidaan noudattaa 17 päivänä elokuuta 1990 eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (712/90).

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivit 97/112/ETY ja 90/496/ETY

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.