3/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien tuonnin rajoittamisesta eräissä tapauksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on alkoholijuomista ja väkiviinasta 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1344/94) 7 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Suomessa asuvalla henkilöllä, jonka ulkomaanmatka on kestänyt enintään 20 tuntia, ja on ulottunut Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyssä sopimuksessa (178/58) tarkoitetun pohjoismaisen ulkorajan ulkopuolelle, ei ole lupa tuoda maahan kulkuneuvosta tai muutoin hankittuja alkoholijuomia. Jos Suomessa asuvan henkilön tällainen lyhytaikainen ulkomaanmatka on ulottunut pohjoismaisen ulkorajan sisäpuolelle, alkoholijuomien maahantuontikielto koskee kulkuneuvosta tai muutoin veroitta hankittuja alkoholijuomia.

Suomen ulkopuolella asuva henkilö, joka saapuu maahan 1 momentissa tarkoitetun pohjoismaisen ulkorajan ulkopuolelta, lukuunottamatta Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioita, ja jonka oleskelu Suomessa kestää enintään kolme vuorokautta, ei saa tuoda maahan alkoholijuomia.

Mitä 1 ja 2 momentissa määrätään ei koske lentoliikenteessä maahan saapuvaa matkustajaa, jonka ulkomaanmatka on kestänyt enintään 20 tuntia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.