2/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (jäljempänä tietopalvelukeskus) perii todistuksesta, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua 50 markkaa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään maksu omakustannusarvon mukaan ovat maatilatalouden kehittämisrahaston maksuliikenne- ja kirjanpitotehtävien sekä valtion kauppahintasaamisten hoito.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Tietopalvelukeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) virallisen maatilatilaston julkaisut ja maaseutuelinkeinojen tietokantojen käyttö;

2) tilauksesta tuotetut julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja lausunnot;

3) asiakirja- ja tietohallintopalvelut;

4) atk-luokan käyttö;

5) jäljennökset; ja

6) muut erikseen tilatut suoritteet.

3 §
Maksut kansainvälisestä yhteistyöstä

Tietopalvelukeskus voi tuottaa kansainvälisille järjestöille ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen käytäntöön.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Nuorempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.