1/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa peritään muutoksenhaussa käsittelymaksua 500 markkaa.

Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään, käsittelymaksu on 250 markkaa.

Todistuksesta, joka pyynnöstä annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, peritään maksua 50 markkaa.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilauksesta annettavat jäljennökset ja pöytäkirjan taikka toimituskirjan otteet sekä niiden lähettäminen, sekä

2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja lausunnot.

3 §
Maksuttomat suoritteet

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua käsittelymaksua ei kuitenkaan peritä:

1) luottojen maksuhelpotusta ja vapaaehtoista velkajärjestelyä koskevassa asiassa;

2) kasvinsuojelulain tai eläintautilain nojalla annettavan taikka yleisen edun kannalta tärkeässä ympäristön- tai työympäristönsuojeluun liittyvässä asiassa annettavan päätöksen kyseessä ollessa; eikä

3) asiassa, jossa päätösasiakirja on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.

Käsittelymaksua ei niin ikään peritä, jos muutoksenhakemusta ei tutkita tai se raukeaa taikka asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen ratkaistavaksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle. Käsittelymaksua ei myöskään peritä, jos ylimääräinen muutoksenhakemus hyväksytään.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin sovelletaan kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön 3 päivänä helmikuuta 1993 antamaa vastaavaa päätöstä (149/93).

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Nuorempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.