Säädökset alkuperäisinä: 1994

1150/1994
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1149/1994
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1148/1994
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
1147/1994
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1146/1994
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta
1145/1994
Laki keskioluesta annetun lain kumoamisesta
1144/1994
Laki alkoholilain muuttamisesta
1143/1994
Alkoholilaki
1142/1994
Valtioneuvoston päätös työttömien aloitteellisuuden tukemisesta
1141/1994
Asetus vakuutusyhdistystarkastuksesta
1140/1994
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
1139/1994
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta
1138/1994
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1137/1994
Laki Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1136/1994
Asetus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1135/1994
Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja pöytäkirjan soveltamisesta
1134/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
1133/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä tervan ja nikotiinin mittausmenetelmistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1132/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1131/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle perittävistä maksuista
1130/1994
Liikenneministeriön päätös ETA-sopimuksen liitteen XIII (kuljetus) muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 8/94 voimaansaattamisesta
1129/1994
Valtioneuvoston päätös yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 11/94 voimaan- saattamisesta
1128/1994
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1127/1994
Asetus raha-automaattiasetuksen 14 §:n muuttamisesta
1126/1994
Asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1125/1994
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta
1124/1994
Asetus Saaristomeren neuvottelukunnasta
1123/1994
Asetus Saaristomeren kansallispuistosta
1122/1994
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1121/1994
Laki asumistukilain 3 ja 15 §:n muuttamisesta
1120/1994
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
1119/1994
Asetus Maailman terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
1118/1994
Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta
1117/1994
Asetus Valko-Venäjän kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1116/1994
Laki Valko-Venäjän kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1115/1994
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n muuttamisesta
1114/1994
Laki ennakkoperinnän korotuksesta verotulojen tilityksissä
1113/1994
Laki veronkantolain muuttamisesta
1112/1994
Laki talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1111/1994
Laki ennakkoperintälain 30 a §:n muuttamisesta
1110/1994
Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta
1109/1994
Laki tuloverolain muuttamisesta
1108/1994
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1995
1107/1994
Laki teleliikenteen verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1106/1994
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1105/1994
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1104/1994
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1103/1994
Laki veronkantolain muuttamisesta
1102/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen lykkäyksen ehdoista
1101/1994
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.