Säädökset alkuperäisinä: 1994

1200/1994
Asetus opintotukiasetuksen 19 §:n muuttamisesta
1199/1994
Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n muuttamisesta
1198/1994
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen muuttamisesta
1197/1994
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1196/1994
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1195/1994
Laki Helsingin yliopistosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1194/1994
Asetus kansaneläkeasetuksen 12 a §:n 4 momentin kumoamisesta
1193/1994
Laki kansaneläkelain 58 a §:n muuttamisesta
1192/1994
Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta
1191/1994
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1190/1994
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
1189/1994
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1188/1994
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1187/1994
Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin
1186/1994
Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
1185/1994
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1184/1994
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä
1183/1994
Laki Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalista eduskunnassa
1182/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1181/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1180/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa
1179/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1178/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1177/1994
Laki yhdistyslain muuttamisesta
1176/1994
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain muuttamisesta
1175/1994
Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1174/1994
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasiain käsittelystä annetun lain muuttamisesta
1173/1994
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1172/1994
Laki säätiölain muuttamisesta
1171/1994
Oikeusministeriön päätös julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen kumoamisesta
1170/1994
Asetus teatterikorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1169/1994
Asetus Sibelius-Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
1168/1994
Asetus Kuopion yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1167/1994
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1166/1994
Asetus Oulun yliopistosta
1165/1994
Laki Pelastusopistosta
1164/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ilmoitus
1163/1994
Liikenneministeriön päätös ETA:n sekakomitean 28 päivänä lokakuuta 1994 tekemän päätöksen numero 21/94 voimaansaattamisesta
1162/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1161/1994
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1160/1994
Asetus työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1159/1994
Asetus vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen muuttamisesta
1158/1994
Laki väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin
1157/1994
Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain muuttamisesta
1156/1994
Laki yksityisistä yleisistä satamista
1155/1994
Laki kaupunkien satamanpitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta
1154/1994
Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta
1153/1994
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
1152/1994
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta
1151/1994
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.