Säädökset alkuperäisinä: 1994

1250/1994
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 18 ja 34 §:n muuttamisesta
1249/1994
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen 18 ja 34 §:n muuttamisesta
1248/1994
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
1247/1994
Asetus maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen 19 ja 35 §:n muuttamisesta
1246/1994
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 19 ja 35 §:n muuttamisesta
1245/1994
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 19 ja 35 §:n muuttamisesta
1244/1994
Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 18 ja 34 §:n muuttamisesta
1243/1994
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 19 ja 35 §:n muuttamisesta
1242/1994
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 19 ja 35 §:n muuttamisesta
1241/1994
Asetus Rauman merenkulkuoppilaitoksen palokoulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1240/1994
Asetus Rauman merenkulkuoppilaitoksen laivasimulaattorikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1239/1994
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1238/1994
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1237/1994
Asetus Pelastusopistosta
1236/1994
Asetus vuonna 1995 toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
1235/1994
Asetus vuonna 1995 toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen Posti Oy:n toimipaikoista ja sen tilapäisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä Ahvenanmaan postin toimipaikoista
1234/1994
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1233/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1232/1994
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1231/1994
Asetus korkotulon lähdeverosta annetun asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1230/1994
Asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
1229/1994
Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1228/1994
Laki arvonlisäverolain 159 §:n muuttamisesta
1227/1994
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1226/1994
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1225/1994
Laki verotuslain muuttamisesta
1224/1994
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1223/1994
Laki tuloverolain muuttamisesta
1222/1994
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1221/1994
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä
1220/1994
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä
1219/1994
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
1218/1994
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1217/1994
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta
1216/1994
Laki arvonlisäverolain 1 §:n muuttamisesta
1215/1994
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1214/1994
Valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta
1213/1994
Laki merimieslain 32 §:n muuttamisesta
1212/1994
Laki työttömyysturvaetuuksien poikkeuksellisesta tarkistamisesta
1211/1994
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1210/1994
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta
1209/1994
Laki kotieläinjalostuslain muuttamisesta
1208/1994
Laki hevostalouslain muuttamisesta
1207/1994
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1206/1994
Laki maatalouden interventiorahastosta
1205/1994
Taimiaineistolaki
1204/1994
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
1203/1994
Kasvinsuojelulaki
1202/1994
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1995
1201/1994
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.