Säädökset alkuperäisinä: 1994

1300/1994
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1299/1994
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä
1298/1994
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta
1297/1994
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta
1296/1994
Laki työttömyysturvalain 5 ja 45 §:n muuttamisesta
1295/1994
Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta
1294/1994
Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
1293/1994
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta
1292/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista
1291/1994
Työministeriön päätös
1290/1994
Sisäasiainministeriön päätös rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1289/1994
Valtioneuvoston päätös eräistä aravalainojen lainoitusperusteista
1288/1994
Valtioneuvoston päätös Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavun perusteista
1287/1994
Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1286/1994
Asetus Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1285/1994
Asetus verotusasetuksen 3 §:n kumoamisesta
1284/1994
Laki aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä
1283/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1282/1994
Valtioneuvoston päätös maatalousperäisiä raaka-aineita jalostaville elinkeinonharjoittajille vuonna 1994 myönnettävästä investointituesta ja tuotannon sopeuttamistuesta
1281/1994
Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1280/1994
Terveydensuojeluasetus
1279/1994
Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1278/1994
Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
1277/1994
Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta
1276/1994
Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
1275/1994
Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta
1274/1994
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1273/1994
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1272/1994
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1271/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1270/1994
Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntoihin liittyvistä eduista perittävistä korvauksista
1269/1994
Valtiovarainministeriön päätös valtion palveluksessa olevilta perittävistä ateriakorvauksista
1268/1994
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1267/1994
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1266/1994
Asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta
1265/1994
Asetus säätiöasetuksen muuttamisesta
1264/1994
Asetus haastemiesasetuksen 5 §:n muuttamisesta
1263/1994
Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
1262/1994
Laki maanvuokralain 4 §:n muuttamisesta
1261/1994
Laki huoneenvuokralain 5 §:n muuttamisesta
1260/1994
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n muuttamisesta
1259/1994
Laki kuluttajansuojalain 3 ja 4 luvun muuttamisesta
1258/1994
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista
1257/1994
Asetus tieliikenneasetuksen 21 §:n muuttamisesta
1256/1994
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1255/1994
Laki eräistä väliaikaisista tulleista
1254/1994
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1253/1994
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen 18 ja 34 §:n muuttamisesta
1252/1994
Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen 18 ja 37 §:n muuttamisesta
1251/1994
Asetus taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen 20 ja 37 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.