Säädökset alkuperäisinä: 1994

1350/1994
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen muuttamisesta
1349/1994
Asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1348/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta
1347/1994
Asetus suojauskemikaaliasetuksen 9 §: n muuttamisesta
1346/1994
Asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä
1345/1994
Asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta
1344/1994
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta
1343/1994
Laki ulkoilulain muuttamisesta
1342/1994
Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
1341/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös sosiaali– ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
1340/1994
Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali– ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1339/1994
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
1338/1994
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995
1337/1994
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1336/1994
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
1335/1994
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1334/1994
Laki säteilylain muuttamisesta
1333/1994
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1332/1994
Asetus opetusministeriöstä
1331/1994
Asetus oikeuskanslerinvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1330/1994
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta
1329/1994
Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1328/1994
Asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta
1327/1994
Asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
1326/1994
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
1325/1994
Laki hovioikeuslain 5 §:n muuttamisesta
1324/1994
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1323/1994
Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1322/1994
Laki vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
1321/1994
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995
1320/1994
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1319/1994
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1318/1994
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1317/1994
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1316/1994
Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1315/1994
Opetusministeriön päätös tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta
1314/1994
Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta
1313/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön ilmoitus eräästä päätöksestä
1312/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hakemukseen, joka koskee Koulutus- ja erorahaston uusien sääntöjen vahvistamista
1311/1994
Asetus Latvian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1310/1994
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1995 perittävästä maksusta
1309/1994
Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta
1308/1994
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta
1307/1994
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
1306/1994
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
1305/1994
Laki porotalouslain muuttamisesta
1304/1994
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
1303/1994
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
1302/1994
Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta
1301/1994
Laki kaupparekisterilain 14 ja 18 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.