Säädökset alkuperäisinä: 1994

1400/1994
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1399/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
1398/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1397/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1396/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköasennusten turvallisuudesta
1395/1994
Sisäasiainministeriön päätös Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1394/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa
1393/1994
Opetusministeriön päätös kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen maksullisista suoritteista
1392/1994
Valtioneuvoston päätös televisiolupamaksuista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1391/1994
Valtioneuvoston päätös televisiolupamaksuista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1390/1994
Asetus radiolaitteista annetun asetuksen muuttamisesta
1389/1994
Asetus Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskevan yhteispöytäkirjan voimaansaattamisesta
1388/1994
Laki valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta
1387/1994
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1386/1994
Asetus liikenneministeriöstä
1385/1994
Asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
1384/1994
Asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta
1383/1994
Laki vakauslain muuttamisesta
1382/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1381/1994
Valtiovarainministeriön päätös arvopaperin ottamista pörssilistalle koskevista vaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta
1380/1994
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä
1379/1994
Tilintarkastusasetus
1378/1994
Asetus geologian tutkimuskeskuksesta
1377/1994
Asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1376/1994
Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä
1375/1994
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
1374/1994
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1373/1994
Laki eduskunnan virkamiehistä
1372/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1371/1994
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1370/1994
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1369/1994
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1368/1994
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1367/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion koulukotien maksullisista suoritteista
1366/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1365/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1364/1994
Valtioneuvoston päätös eräiden poliisipiirien uudelleen järjestämisestä
1363/1994
Asetus eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa
1362/1994
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1361/1994
Laki toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta
1360/1994
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 9 ja 21 §:n muuttamisesta
1359/1994
Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain kumoamisesta
1358/1994
Laki Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta annetun lain kumoamisesta
1357/1994
Laki Helsingin yliopistosta annetun lain muuttamisesta
1356/1994
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
1355/1994
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1354/1994
Verohallituksen päätös vuonna 1995 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1353/1994
Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1352/1994
Valtioneuvoston päätös valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksusta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n kumoamisesta
1351/1994
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.