Säädökset alkuperäisinä: 1994

100/1994
Verohallituksen päätös ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
99/1994
Verohallituksen päätös arvonlisäverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
98/1994
Verohallituksen päätös pienimmästä ennakkopalautuksena maksettavasta määrästä
97/1994
Liikenneministeriön päätös postipalveluista
96/1994
Valtioneuvoston päätös Osuuskunta EKA-Yhtymän säästökassaan tehtyjen talletusten lunastamisesta valtiolle
95/1994
Valtioneuvoston päätös kauppa- ja teollisuusministeriön erään viran lakkauttamisesta ja perustamisesta
94/1994
Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
93/1994
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
92/1994
Asetus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
91/1994
Asetus Thaimaan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
90/1994
Laki kuntien valtionosuuslain 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
89/1994
Laki kuntien yhdistymisavustuksista
88/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä aktiivisilta implantoitavilta lääkinnällisiltä laitteilta vaadittavista olennaisista vaatimuksista ja laitteiden hyväksymismenettelystä
87/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotieläintuotannon ohjaamisesta vuonna 1994
86/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden tilastotietojen salassapitämisestä ennen niiden julkistamista
85/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös majoitus- ja ravitsemisliikkeiden elinkeinoilmoitukseen liitettävästä selvityksestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
84/1994
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
83/1994
Asetus teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
82/1994
Asetus maatalouden markkinointineuvostosta
81/1994
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
80/1994
Asetus Viron kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
79/1994
Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta
78/1994
Ympäristöministeriön päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
77/1994
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1994 ennakon alarajasta ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
76/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 §:n 7 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
75/1994
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1994
74/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
73/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vientitakuista perittävän maksun perusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 8 §:n muuttamisesta
72/1994
Asetus vuonna 1994 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
71/1994
Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
70/1994
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
69/1994
Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta
68/1994
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 18 b §:n muuttamisesta
67/1994
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
66/1994
Laki asumistukilain 2 ja 15 §:n muuttamisesta
65/1994
Opintotukilaki
64/1994
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
63/1994
Valtioneuvoston päätös oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
62/1994
Tilastolaki
61/1994
Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta
60/1994
Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
59/1994
Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
58/1994
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
57/1994
Laki hovioikeudenlaamannien nimittämisestä virkoja ensimmäisen kerran täytettäessä
56/1994
Hovioikeuslaki
55/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöön- panosta vuonna 1994 annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
54/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kiellosta käyttää eräitä myrkkyjä käyttö- ja kulutustarvikkeisiin annetun kauppa- ja teollisuus- ministeriön päätöksen kumoamisesta
53/1994
Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
52/1994
Valtioneuvoston päätös kuluttajavalituslautakunnan jaostoissa käsiteltävien asioiden jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
51/1994
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.