Säädökset alkuperäisinä: 1994

1450/1994
Laki aikuislukiolain 13 ja 28 §:n muuttamisesta
1449/1994
Laki lukiolain 18 ja 54 b §:n muuttamisesta
1448/1994
Laki peruskoululain muuttamisesta
1447/1994
Laki opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta
1446/1994
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1445/1994
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
1444/1994
Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1995 rahoitusta koskevista järjestelyistä
1443/1994
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
1442/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1441/1994
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista
1440/1994
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista
1439/1994
Laki säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta
1438/1994
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1437/1994
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytyinisperusteista
1436/1994
Eduskunnan päätös eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön muuttamisesta
1435/1994
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 104 ja 106 §:n muuttamisesta
1434/1994
Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1433/1994
Liikenneministeriön päätös paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 97 §:n muuttamisesta
1432/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1431/1994
Asetus elintarvikevirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1430/1994
Asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1429/1994
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
1428/1994
Asetus kuluttaja-asiamiehestä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1427/1994
Asetus kuluttajavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1426/1994
Asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1425/1994
Asetus oppisopimuskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1424/1994
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996
1423/1994
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1422/1994
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia
1421/1994
Opetusministeriön päätös Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1420/1994
Laki ydinenergialain muuttamisesta
1419/1994
Laki jätelain muuttamisesta
1418/1994
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain muuttamisesta
1417/1994
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1416/1994
Laki vesilain muuttamisesta
1415/1994
Merensuojelulaki
1414/1994
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
1413/1994
Laki jätelain muuttamisesta
1412/1994
Laki teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
1411/1994
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1410/1994
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1409/1994
Asetus sairausvakuutusasetuksen 7 §:n kumoamisesta
1408/1994
Asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta
1407/1994
Asetus vammaistukiasetuksen muuttamisesta
1406/1994
Asetus lapsen hoitotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1405/1994
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1404/1994
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1403/1994
Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta
1402/1994
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1995
1401/1994
Laki vuodelta 1995 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.