Säädökset alkuperäisinä: 1994

150/1994
Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
149/1994
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
148/1994
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
147/1994
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
146/1994
Asetus elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta
145/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Unkarin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Unkarin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
144/1994
Laki EFTA-valtioiden ja Unkarin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Unkarin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
143/1994
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
142/1994
Ulkomaalaisasetus
141/1994
Asetus Singaporen kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
140/1994
Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
139/1994
Asetus Liettuan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
138/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kesannoimispalkkioista ja vientikustannusmaksun määräämisestä vuonna 1994
137/1994
Laki polttoaineverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
136/1994
Laki tulliverolain muuttamisesta
135/1994
Laki eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta
134/1994
Laki eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista
133/1994
Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta
132/1994
Laki veronkantolain muuttamisesta
131/1994
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
130/1994
Laki verotuslain muuttamisesta
129/1994
Laki valtiopäiväjärjestyksen 33 §:n muuttamisesta
128/1994
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
127/1994
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1994 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta
126/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
125/1994
Valtioneuvoston päätös liikenneministeriön erään viran lakkauttamisesta
124/1994
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
123/1994
Suojauskemikaaliasetus
122/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Slovakian tasavallan välisen sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen muuttamista koskevien päätösten voimaansaattamisesta
121/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Tsekin tasavallan välisen sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen muuttamista koskevien päätösten voimaansaattamisesta
120/1994
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
119/1994
Asetus Nuuksion kansallispuistosta
118/1994
Laki Nuuksion kansallispuistosta
117/1994
Ympäristöministeriön päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
116/1994
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1994 yleisurheilun EM-kilpailujen johdosta lyötävästä juhlarahasta
115/1994
Opetusministeriön päätös Suomen Adventtikirkko nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen hyväksymisestä rekisteriin merkittäväksi
114/1994
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
113/1994
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta
112/1994
Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
111/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ilmoitus eräistä osaston päätöksistä
110/1994
Opetusministeriön päätös Suomen Islam-Keskus nimisen uskonnollisen yhdyskunnan hyväksymisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
109/1994
Asetus opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
108/1994
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
107/1994
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
106/1994
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
105/1994
Asetus tasavallan presidentin arkistosta
104/1994
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
103/1994
Laki tieliikennelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta
102/1994
Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa
101/1994
Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen arvonlisäveron palautushakemukseen liitettävistä tiedoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.