Säädökset alkuperäisinä: 1994

200/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ilmoitus eräistä osaston päätöksistä
199/1994
Liikenneministeriön päätös valtionavusta joukkoliikennevälineiden hankintaan ja kehittämiseen vammaisten tarpeita palvelevaksi
198/1994
Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
197/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen oikeudesta antaa energia-avustuksia koskevia sitoumuksia
196/1994
Valtioneuvoston päätös työllisyyspoliittisesta rakennetuesta
195/1994
Asetus Viron kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
194/1994
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
193/1994
Asetus Ruotsin kanssa yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla tehdyn sopimuksen voimaan- saattamisesta
192/1994
Asetus tasavallan presidentin kanslian eräistä virkajärjestelyistä
191/1994
Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä annetun asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
190/1994
Valtioneuvoston päätös vuonna 1994 tehtävistä herneen ja viherheinän tuotantosopimuksista
189/1994
Valtioneuvoston päätös luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1994
188/1994
Asetus kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen voimassapitämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
187/1994
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
186/1994
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
185/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehuvalmisteiden valvonnasta
184/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös haitallisista aineista ja eliöistä rehuissa
183/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista
182/1994
Maa- ja metsätalousministerion päätös rehuseoksista
181/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista
180/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehuista
179/1994
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista
178/1994
Opetusministeriön päätös Islam ja Rakkaus nimisen uskonnollisen yhdyskunnan hyväksymisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
177/1994
Asetus vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten I pöytäkirjan I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
176/1994
Asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen I ja II liitteiden muutosten voimaansaattamisesta
175/1994
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
174/1994
Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Unkarin välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
173/1994
Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Slovakian tasavallan välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
172/1994
Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Tsekin tasavallan välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
171/1994
Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Romanian välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
170/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
169/1994
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
168/1994
Liikenneministeriön päätös autokouluyrittäjän ja autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan koulutuksesta
167/1994
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
166/1994
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
165/1994
Pakasteasetus
164/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
163/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
162/1994
Valtioneuvoston päätös tullitariffin väliaikaisesta muuttamisesta
161/1994
Asetus sähkölaitteiden hyväksymisestä ja valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
160/1994
Asetus sähkölaitosten huolehdittavista sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
159/1994
Asetus maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
158/1994
Asetus maidon tuotantokiintiöistä
157/1994
Tuontimaksuasetus
156/1994
Asetus Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
155/1994
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
154/1994
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 25 ja 35 §:n muuttamisesta
153/1994
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
152/1994
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
151/1994
Ympäristöministeriön päätös ympäristönsuojelua edistävien kehittämis- ja kokeiluavustusten ehdoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.