Säädökset alkuperäisinä: 1994

250/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille
249/1994
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilanosien siirtämisestä Närpiön kaupungista Korsnäsin kuntaan
248/1994
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan siirtämisestä Liperin kunnasta Polvijärven kuntaan
247/1994
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä
246/1994
Asetus farmasian tutkinnoista
245/1994
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista
244/1994
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
243/1994
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
242/1994
Laki maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta
241/1994
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista
240/1994
Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon maksullisista suoritteista
239/1994
Asetus hukkakauran torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
238/1994
Laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle
237/1994
Puolustusministeriön päätös asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta annetun puolustusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
236/1994
Puolustusministeriön päätös vapaaehtoisista harjoituksista
235/1994
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilanosien ja alueiden siirtämisestä Lehtimäen kunnasta Soinin kuntaan
234/1994
Asetus työministeriöstä
233/1994
Asetus eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
232/1994
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
231/1994
Asetus eräistä lohen kalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa
230/1994
Asetus opintotukilain 1 §:n 2 momentin voimaanpanosta
229/1994
Laki asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
228/1994
Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Vantaan kaupungille
227/1994
Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta
226/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
225/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yliopistollista sairaalaa ylläpitävien kuntayhtymien erityiskorvauksen perusteista vuonna 1994
224/1994
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon luottamushenkilöiden palkkioista
223/1994
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
222/1994
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
221/1994
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista
220/1994
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
219/1994
Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
218/1994
Asetus puolustusministeriöstä
217/1994
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
216/1994
Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta
215/1994
Asetus tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista annetun asetuksen 1 §:n kumoamisesta
214/1994
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
213/1994
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta
212/1994
Asetus lääninsyyttäjäasetuksen muuttamisesta
211/1994
Hovioikeusasetus
210/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
209/1994
Valtioneuvoston päätös sianlihan vientikustannusmaksun muuttamisesta
208/1994
Valtioneuvoston päätös tuontimaksulaissa tarkoitetun etuluettelon muuttamisesta
207/1994
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista
206/1994
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
205/1994
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
204/1994
Asetus lääkekorvauslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
203/1994
Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä
202/1994
Laki väestötietolain muuttamisesta
201/1994
Kotikuntalaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.