Säädökset alkuperäisinä: 1994

350/1994
Asetus Venäjän kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
349/1994
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
348/1994
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
347/1994
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
346/1994
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
345/1994
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen siirtämisestä Oulun kaupungista Oulunsalon kuntaan
344/1994
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Toholammin ja Lestijärven kuntien välillä
343/1994
Sisäasiainministeriön päätös erään tilan siirtämisestä Kuhmalahden kunnasta Luopioisten kuntaan
342/1994
Asetus hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista
341/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppasienistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
340/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä
339/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta
338/1994
Asetus lastenruoka-asetuksen muuttamisesta
337/1994
Asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta
336/1994
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
335/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
334/1994
Oikeusministeriön päätös viittausmenettelystä Euroopan talousyhteisön säädösten täytäntöönpanoa koskevissa säädöksissä annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
333/1994
Valtioneuvoston päätös ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä
332/1994
Asetus valtion virastojen aukiolosta
331/1994
Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
330/1994
Kalahygienialaki
329/1994
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
328/1994
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
327/1994
Asetus liikuntatieteellisistä tutkinnoista
326/1994
Asetus Viron kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan sekakomitean päätöksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
325/1994
Laki Viron kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan sekakomitean päätöksen eräiden määräysten hyväksymisestä
324/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
323/1994
Asetus Venäjän kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
322/1994
Asetus Liettuan kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
321/1994
Asetus Australian kanssa tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
320/1994
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
319/1994
Laki verotuslain 85 §:n muuttamisesta
318/1994
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
317/1994
Laki rikoslain muuttamisesta
316/1994
Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta
315/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
314/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista
313/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen ja maksujen jälkikannosta
312/1994
Ajoneuvoveroasetus
311/1994
Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
310/1994
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
309/1994
Asetus opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
308/1994
Ammattitutkintoasetus
307/1994
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
306/1994
Ammattitutkintolaki
305/1994
Laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä
304/1994
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan yhdysliikenteestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
303/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden valmispakkauksia koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta
302/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta
301/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.