Säädökset alkuperäisinä: 1994

400/1994
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
399/1994
Laki kirkkolain muuttamisesta
398/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista perussäännöistä
397/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
396/1994
Asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
395/1994
Asetus poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä annetun asetuksen 4 §:n 7 kohdan kumoamisesta
394/1994
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
393/1994
Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n ja 8 §:n muuttamisesta
392/1994
Asetus avioliittoasetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta
391/1994
Laki avioliittolain 43 ja 45 §:n muuttamisesta
390/1994
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
389/1994
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta
388/1994
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta
387/1994
Laki henkilörekisterilain muuttamisesta
386/1994
Laki rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta
385/1994
Laki Valtion Korjaamosta
384/1994
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
383/1994
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista
382/1994
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
381/1994
Valtioneuvoston päätös perintö- ja lahjaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
380/1994
Asetus eräistä terveydenhuollon tutkinnoista annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
379/1994
Laki Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta
378/1994
Laki Suomen Akatemiasta
377/1994
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
376/1994
Laki arvonlisäverolain 59 ja 130 §:n muuttamisesta
375/1994
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
374/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
373/1994
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ministeriön päätöksestä viisumin, oleskeluluvan ja työluvan myöntämisperusteista edustustoissa
372/1994
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ministeriön päätöksestä diplomaattipassin, virkapassin ja virkamatkapassin myöntämisperusteista
371/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Viron ja Liettuan kanssa tehtyjen kalastussopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1994
370/1994
Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin
369/1994
Valtiovarainministeriön päätös maahantuonnissa maksettavasta arvonlisäveron palautuksesta ja vähennetyn laskennallisen veron palauttamisesta
368/1994
Valtioneuvoston päätös kattiloiden hiukkaspäästöjen rajoittamisesta
367/1994
Valtioneuvoston päätös turvetta polttoaineena käyttävien kattiloiden rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi
366/1994
Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta
365/1994
Valtioneuvoston päätös yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä
364/1994
Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta
363/1994
Valtioneuvoston päätös eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin
362/1994
Valtioneuvoston päätös viljelijöille maksettavasta maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetun lain mukaisesta tulotuesta
361/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
360/1994
Sisäasiainministeriön päätös erään tilanosan siirtämisestä Längelmäen kunnasta Kuhmoisten kuntaan
359/1994
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
358/1994
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
357/1994
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä
356/1994
Työministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista
355/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
354/1994
Sisäasiainministeriön päätös kuntien yleisen valtionosuuden tasauskertoimen vahvistamisesta vuosille 1993-2000 ja sen jälkeiseksi ajaksi uudelleen Uudenkaupungin osalta
353/1994
Asetus eräiden kalastussopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
352/1994
Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
351/1994
Kotikunta-asetus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.