Säädökset alkuperäisinä: 1994

450/1994
Asetus metrologian neuvottelukunnasta
449/1994
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 14 §:n muuttamisesta
448/1994
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
447/1994
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
446/1994
Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain muuttamisesta
445/1994
Laki tuontimaksulain muuttamisesta
444/1994
Laki teollisten investointien väliaikaisesta investointituesta
443/1994
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
442/1994
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
441/1994
Asetus kemikaaliasetuksen 25 §:n muuttamisesta
440/1994
Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista
439/1994
Aikuislukiolaki
438/1994
Valtioneuvoston päätös raakasokerin tullin väliaikaisesta alentamisesta
437/1994
Asetus Valtion Korjaamosta
436/1994
Asetus valtion rakennusurakoista
435/1994
Asetus Hämeenlinnan keskusvankilasta annetun asetuksen muuttamisesta
434/1994
Asetus eräistä järjestelyistä Vanajan koulukodin siirtyessä vankeinhoitolaitokselle
433/1994
Asetus Laukaan varavankilasta
432/1994
Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta
431/1994
Asetus henkilörekisteriasetuksen muuttamisesta
430/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus vientilisensioinnin alaisia tavaroita ja palveluja koskevasta kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä
429/1994
Työministeriön päätös käyttöturvallisuustiedotteesta annetun työministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
428/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä Metsähallituksen suoritteista perittävistä maksuista
427/1994
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Etelä-Afrikkaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
426/1994
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
425/1994
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
424/1994
Laki eläintautilain muuttamisesta
423/1994
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
422/1994
Liikenneministeriön päätös taksien ja invataksien kuljetusmaksuista
421/1994
Liikenneministeriön päätös taksien ja invataksien reittitaksoista
420/1994
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Ruandaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
419/1994
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
418/1994
Asetus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta
417/1994
Asetus Viron kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
416/1994
Laki Viron kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
415/1994
Valtiovarainministeriön ilmoitus teollisuusetujen myöntämistä koskevasta päätöksestä
414/1994
Valtioneuvoston päätös ammatillisen koulutuksen koulutuspituuksista
413/1994
Asetus eräiden tavaroiden vientivalvonnasta
412/1994
Asetus merentutkimuslaitoksesta
411/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
410/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
409/1994
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
408/1994
Asetus ilmailuasetuksen 98 §:n muuttamisesta
407/1994
Asetus Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
406/1994
Asetus kiinteistörekisteriasetuksen 11 §:n muuttamisesta
405/1994
Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
404/1994
Asetus metsänparannusasetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta
403/1994
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
402/1994
Asetus eräiden tasavallan presidentin valtioneuvostossa ja valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
401/1994
Laki pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.