Säädökset alkuperäisinä: 1994

500/1994
Asetus sotilas- ja palvelusarvoista
499/1994
Asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleis- sopimukseen ja sen liitteeseen 8 tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
498/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
497/1994
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
496/1994
Laki Hallinnon kehittämiskeskuksesta
495/1994
Opetusministeriön päätös korkeakoulujen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
494/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yrittäjien eläkelain 3 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n soveltamisesta
493/1994
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
492/1994
Valtioneuvoston päätös laaja-alaisista mukautuksista tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 1 muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 2/94 voimaansaattamisesta
491/1994
Asetus Valtionrautateiden vakinaisen virkamiehen oikeudesta erorahaan ja toistuvaan korvaukseen annetun asetuksen kumoamisesta
490/1994
Asetus Valtionrautateistä annetun asetuksen 7 ja 8 §:n kumoamisesta
489/1994
Asetus eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä
488/1994
Asetus hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
487/1994
Asetus valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
486/1994
Asetus kansanopistojen ja kansalaisopistojen oikeudesta antaa todistuksia peruskoulun ja lukion oppimäärien suorittamisesta
485/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
484/1994
Asetus eräiden lintulajien rauhoittamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
483/1994
Asetus eäiden eläinlajien rauhoittamisesta
482/1994
Kalahygienia-asetus
481/1994
Asetus Kalahygienialain voimaanpanosta
480/1994
Laki metsänparannuslain 2 §:n muuttamisesta
479/1994
Laki yksityismetsälain muuttamisesta
478/1994
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
477/1994
Laki ilmailulain muuttamisesta
476/1994
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
475/1994
Laki sähkölain 24 §:n muuttamisesta
474/1994
Laki kaivoslain muuttamisesta
473/1994
Laki maa-aineslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
472/1994
Laki kemikaalilain muuttamisesta
471/1994
Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
470/1994
Laki vesilain 16 luvun muuttamisesta
469/1994
Laki rakennuslain muuttamisesta
468/1994
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
467/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa
466/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista annetun päätöksen muuttamisesta
465/1994
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 a §:n muuttamisesta
464/1994
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen 21 §:n kumoamisesta
463/1994
Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
462/1994
Asetus
461/1994
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 34 §:n muuttamisesta
460/1994
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
459/1994
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
458/1994
Asetus maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:n kumoamisesta
457/1994
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 22 ja 35 §:n muuttamisesta
456/1994
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 22 ja 35 §:n muuttamisesta
455/1994
Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 34 §:n muuttamisesta
454/1994
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:n kumoamisesta
453/1994
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 22 §:n kumoamisesta
452/1994
Liikenneministeriön päätös maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
451/1994
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.