Säädökset alkuperäisinä: 1994

550/1994
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Saarijärven kaupungista Karstulan kuntaan
549/1994
Laki käräjäoikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
548/1994
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
547/1994
Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta
546/1994
Laki vakuutusyhdistyslain 8 luvun 5 §:n ja 14 luvun 9 §:n muuttamisesta
545/1994
Laki vakuutusyhtiölain 8 luvun 15 §:n ja 16 luvun 5 §:n muuttamisesta
544/1994
Laki korkolain 7 §:n muuttamisesta
543/1994
Vakuutussopimuslaki
542/1994
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
541/1994
Laki kuluttajansuojalain 7 ja 11 luvun muuttamisesta
540/1994
Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta
539/1994
Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista
538/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
537/1994
Valtioneuvoston päätös yrityksiin sovellettavien kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 21 muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 3/94 eräiden määräysten hyväksymisestä
536/1994
Valtioneuvoston päätös valtionosuutta saavien liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeista
535/1994
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
534/1994
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
533/1994
Laki lannoiteverosta annetun lain kumoamisesta
532/1994
Laki alkoholijuomaverosta
531/1994
Asetus ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 voimaansaattamisesta sekä päätöksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
530/1994
Laki ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta
529/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
528/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista annetun päätöksen muuttamisesta
527/1994
Liikenneministeriön päätös valtionavusta joukkoliikennevälineiden hankintaan ja kehittämiseen vammaisten tarpeita palvelevaksi annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n 3 momentin 1 kohdan sekä 4 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin muuttamisesta
526/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikelisäaineita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
525/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
524/1994
Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
523/1994
Asetus eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain ja moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
522/1994
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
521/1994
Laki eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
520/1994
Laki tuloverolain 105 ja 143 §:n muuttamisesta
519/1994
Laki leimaverolain muuttamisesta
518/1994
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 16 a §:n muuttamisesta
517/1994
Munavalmistehygienialaki
516/1994
Asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta
515/1994
Asetus riistan ja kanin lihan tarkastamisesta
514/1994
Asetus poron lihan tarkastamisesta
513/1994
Asetus siipikarjan lihan tarkastamisesta
512/1994
Asetus lihahygienialain täytäntöönpanosta
511/1994
Lihahygienialaki
510/1994
Työministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta
509/1994
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Mustasaaren ja Maalahden kuntien välillä
508/1994
Asetus kanavamaksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
507/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Bulgarian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Bulgarian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
506/1994
Laki EFTA-valtioiden ja Bulgarian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Bulgarian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
505/1994
Valtioneuvoston päätös maidon ja kananmunien peruslaadusta
504/1994
Valtioneuvoston päätös viljan peruslaadusta ja laatuhinnoittelusta
503/1994
Valtioneuvoston päätös metsänparannuslainojen kertasuoritusten alennusperusteista ja kannosta
502/1994
Asetus jakoasetuksen 210 §:n muuttamisesta
501/1994
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.