Säädökset alkuperäisinä: 1994

600/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä
599/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa eräistä Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista
598/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä
597/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalous- ministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta
596/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
595/1994
Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
594/1994
Asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
593/1994
Laki patenttilain muuttamisesta
592/1994
Asetus huumausainelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
591/1994
Laki huumausainelain muuttamisesta
590/1994
Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen 39 ja 53 §:n muuttamisesta
589/1994
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
588/1994
Laki ydinvastuulain muuttamisesta
587/1994
Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
586/1994
Laki työttömyysturvalain 18 §:n muuttamisesta
585/1994
Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Bulgarian tasavallan välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
584/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen muutoksista ja teknisten virheiden korjauksista tehdyn päätöksen voimaansaattamisesta
583/1994
Asetus rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
582/1994
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvien IBC- ja IGC-koodien muutosten voimaansaattamisesta
581/1994
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Neuvostoliiton välillä matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
580/1994
Asetus Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta
579/1994
Laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
578/1994
Laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi
577/1994
Asetus tieliikenneasetuksen 20 §:n muuttamisesta
576/1994
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
575/1994
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
574/1994
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
573/1994
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
572/1994
Asetus tieliikennelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
571/1994
Laki tieliikennelain muuttamisesta
570/1994
Laki opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
569/1994
Ympäristöministeriön päätös virvoitusjuomien ja alkoholijuomien vähittäismyyntipäällysten kierrätysjärjestelmän hyväksymisestä
568/1994
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista tavarahankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
567/1994
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
566/1994
Asetus Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tarkoittamista palveluhankinnoista
565/1994
Asetus sairaankuljetuksesta
564/1994
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
563/1994
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
562/1994
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
561/1994
Laki steriloimislain 8 §:n muuttamisesta
560/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
559/1994
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
558/1994
Asetus kotieläinjalostuslain, eräiden kotieläinten maahantuonnista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta annetun lain ja hevostalouslain voimaantulosta
557/1994
Asetus luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnasta
556/1994
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
555/1994
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
554/1994
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
553/1994
Laki vesilain muuttamisesta
552/1994
Laki yritystuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
551/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.