Säädökset alkuperäisinä: 1994

1500/1994
Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
1499/1994
Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995
1498/1994
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1497/1994
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1496/1994
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1495/1994
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1494/1994
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1493/1994
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
1492/1994
Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
1491/1994
Asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
1490/1994
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1489/1994
Asetus verotusasetuksen muuttamisesta
1488/1994
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1487/1994
Asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
1486/1994
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1485/1994
Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa
1484/1994
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 ja 9 b §:n muuttamisesta
1483/1994
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1482/1994
Autoverolaki
1481/1994
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
1480/1994
Laki eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1479/1994
Vuoden 1995 veroasteikkolaki
1478/1994
Laki tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain kumoamisesta
1477/1994
Laki alkoholilain muuttamisesta
1476/1994
Laki eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta
1475/1994
Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
1474/1994
Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta
1473/1994
Laki eräiden energialähteiden valmisteverosta
1472/1994
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
1471/1994
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
1470/1994
Laki tupakkaverosta
1469/1994
Valmisteverotuslaki
1468/1994
Laki eräiden ulkomaankauppaan liittyvien lakien kumoamisesta
1467/1994
Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1466/1994
Tullilaki
1465/1994
Laki tuloverolain muuttamisesta
1464/1994
Verohallituksen päätös kotitalouksien ennakonpidätysvelvollisuuden rajoittamisesta
1463/1994
Opetusministeriön päätös museoviraston maksullisista suoritteista
1462/1994
Valtiovarainministeriön päätös kansallisista viranomaisista salassapidettäviä tietoja Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle luovutettaessa
1461/1994
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1460/1994
Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen muuttamisesta
1459/1994
Asetus aikuislukioasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1458/1994
Asetus lukioasetuksen 32 §:n muuttamisesta
1457/1994
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
1456/1994
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 39 §:n 2 momentin kumoamisesta
1455/1994
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1454/1994
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1453/1994
Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta
1452/1994
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
1451/1994
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.