Säädökset alkuperäisinä: 1994

650/1994
Asetus sairausvakuutusasetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
649/1994
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
648/1994
Valtioneuvoston päätös viljan vientikustannusmaksun väliaikaisesta poistamisesta
647/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Slovakian tasavallan välisen sopimuksen liitteiden muuttamista koskevien päätösten voimaansaattamisesta
646/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Tsekin tasavallan välisen sopimuksen liitteiden muuttamista koskevien päätösten voimaansaattamisesta
645/1994
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
644/1994
Asetus kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehdyn yksityisoikeuden alaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
643/1994
Asetus lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja lasten palauttamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
642/1994
Asetus Norjan kanssa Norjan osallistumisesta Inarijärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen korvaamiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
641/1994
Laki maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista annetun lain muuttamisesta
640/1994
Asetus valtion eläkeneuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
639/1994
Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n muuttamisesta
638/1994
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
637/1994
Laki aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä
636/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteiden muuttamisesta
635/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
634/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteen käsittelystä
633/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen estämiseksi tehtävistä tuonti- ja vientitarkastuksista
632/1994
Liikenneministeriön päätös liikenneministeriön maksullisista suoritteista
631/1994
Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
630/1994
Valtioneuvoston päätös kauppa- ja teollisuusministeriön erään viran lakkauttamisesta
629/1994
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta
628/1994
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
627/1994
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
626/1994
Valtioneuvoston päätös yhdyskuntajätettä polttavien laitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä
625/1994
Laki metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 6 §:n kumoamisesta
624/1994
Laki tuloverolain 122 §:n muuttamisesta
623/1994
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
622/1994
Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta
621/1994
Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta
620/1994
Laki polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
619/1994
Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta
618/1994
Laki tilauslentoverosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
617/1994
Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta
616/1994
Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta
615/1994
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta
614/1994
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
613/1994
Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta
612/1994
Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta
611/1994
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
610/1994
Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta
609/1994
Laki verotuslain 125 ja 126 §:n muuttamisesta
608/1994
Valtioneuvoston päätös nuorten kesätyötuesta
607/1994
Valtioneuvoston päätös oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
606/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ilmoitus eräistä osaston päätöksistä
605/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä
604/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitonäytteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
603/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös munavalmisteita koskevan Euroopan yhteisöjen direktiivin täytäntöönpanosta
602/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastustuotteita sekä niistä tehtyjä valmisteita ja jalosteita koskevan Euroopan yhteisöjen direktiivin täytäntöönpanosta
601/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös nautojen ja sikojen maastaviennistä Suomesta muihin Euroopan talousalueen valtioihin noudatettavista terveysvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.