Säädökset alkuperäisinä: 1994

700/1994
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
699/1994
Laki liikevaihtovero-oikeudesta annetun lain kumoamisesta
698/1994
Laki kiinteistöverolain 27 §:n muuttamisesta
697/1994
Laki perintö- ja lahjaverolain 48 §:n muuttamisesta
696/1994
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
695/1994
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
694/1994
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
693/1994
Laki verotuslain muuttamisesta
692/1994
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
691/1994
Laki muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain muuttamisesta
690/1994
Valtioneuvoston päätös kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
689/1994
Asetus Eckerön posti- ja tullitalokiinteistön siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle
688/1994
Asetus neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
687/1994
Asetus neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen Posti Oy:n toimipaikoista ja sen tilapäisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä Ahvenanmaan postin toimipaikoista
686/1994
Asetus Latvian kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
685/1994
Laki kotimaisen viljan menekin edistämisestä annetun lain kumoamisesta
684/1994
Laki viljakauppalain kumoamisesta
683/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä elintarvikkeiden vieraista aineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen ja päätöksen liitteiden muuttamisesta
682/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
681/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
680/1994
Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
679/1994
Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehdoista
678/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
677/1994
Asetus merilain, merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain kumoamisesta annetun lain sekä aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
676/1994
Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta
675/1994
Laki merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain kumoamisesta
674/1994
Merilaki
673/1994
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
672/1994
Asetus matiohygienialain voimaanpanosta
671/1994
Maitohygienialaki
670/1994
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
669/1994
Asetus yleisistä kielitutkinnoista
668/1994
Laki yleisistä kielitutkinnoista
667/1994
Laki lukiolain muuttamisesta
666/1994
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
665/1994
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain 7 a §:n voimaantulosta
664/1994
Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 7 §:n 1 momentin kumoamisesta
663/1994
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
662/1994
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
661/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
660/1994
Aikuislukioasetus
659/1994
Asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen voimaansaattamisesta
658/1994
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä
657/1994
Laki valtiopäiväjärjestyksen 61 §:n kumoamisesta
656/1994
Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta
655/1994
Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta
654/1994
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
653/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
652/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen nimikkeen ja 7 §:n muuttamisesta
651/1994
Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.