Säädökset alkuperäisinä: 1994

750/1994
Valtion virkamieslaki
749/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
748/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
747/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
746/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös energia-avustusten ehdoista
745/1994
Opetusministeriön päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Spaso-Preobrazenskaja -nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
744/1994
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
743/1994
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
742/1994
Asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
741/1994
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
740/1994
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
739/1994
Laki vesilain muuttamisesta
738/1994
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
737/1994
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta
736/1994
Laki verotuslain 129 ja 132 §:n muuttamisesta
735/1994
Laki arvonlisäverolain 179 §:n muuttamisesta
734/1994
Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 9 §:n kumoamisesta
733/1994
Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta
732/1994
Tullihailituksen päätös Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolten välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muutoksista
731/1994
Oikeusministeriön päätös vaaliluettelon ja äänestysluettelon oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta
730/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
729/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
728/1994
Tullihallituksen päätös Suomen tasavallan ja Euroopan yhteisöjen välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muutoksista
727/1994
Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
726/1994
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun kantoajoista ja kantoeristä vuodelta 1993
725/1994
Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella
724/1994
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ministeriön päätöksestä passin myöntämisperusteista edustustoissa
723/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
722/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
721/1994
Asetus kemikaalilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaanpanosta
720/1994
Laki kemikaalilain muuttamisesta
719/1994
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta
718/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä
717/1994
Laki jäkälän maastaviennistä annetun lain kumoamisesta
716/1994
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 8 §:n muuttamisesta
715/1994
Laki teleliikenteen verottamisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
714/1994
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta
713/1994
Laki veronkantolain 12 §:n muuttamisesta
712/1994
Laki koiraverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
711/1994
Laki suhdannetalletuslain 14 §:n muuttamisesta
710/1994
Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta
709/1994
Laki arpajaisverolain 16 §:n muuttamisesta
708/1994
Laki tilauslentoverosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
707/1994
Laki luottoverolain 22 §:n muuttamisesta
706/1994
Laki leimaverolain 98 b §:n muuttamisesta
705/1994
Laki polttoainemaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
704/1994
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
703/1994
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
702/1994
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
701/1994
Laki tullilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.