Säädökset alkuperäisinä: 1994

850/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
849/1994
Valtioneuvoston päätös ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminta-avustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
848/1994
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen 67 §:n muuttamisesta
847/1994
Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä
846/1994
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
845/1994
Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
844/1994
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta
843/1994
Asuntokauppalaki
842/1994
Asetus vuoden 1974 kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
841/1994
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdeksännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
840/1994
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdeksännen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
839/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
838/1994
Puolustusministeriön päätös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukemisesta
837/1994
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
836/1994
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
835/1994
Asetus eräitä julkisia teollisuusyrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta
834/1994
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
833/1994
Asetus Helsingin yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
832/1994
Asetus arkistolaitoksesta
831/1994
Arkistolaki
830/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
829/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
828/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
827/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
826/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
825/1994
Asetus Hallinnon kehittämiskeskuksesta
824/1994
Laki työsopimuslain 34 §:n muuttamisesta
823/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
822/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
821/1994
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
820/1994
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
819/1994
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
818/1994
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
817/1994
Asetus Iranin kanssa tehdyn kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
816/1994
Liikenneministeriön päätös palveluvelvoiteasetuksen täytäntöönpanosta
815/1994
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
814/1994
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
813/1994
Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
812/1994
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä ilmansuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
811/1994
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
810/1994
Laki Kemijoen vesistössä olevan koskiomaisuuden luovuttamisesta ja vaihdosta annetun lain kumoamisesta
809/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
808/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lastenruoan valmistusaineita ja imeväisen erityisvalmisteesta
807/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta
806/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
805/1994
Asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta
804/1994
Asetus kaasulaiteasetuksen muuttamisesta
803/1994
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista annetun asetuksen muuttamisesta
802/1994
Asetus turvapaikkalautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
801/1994
Asetus yhteistyöstä Euroopan yhteisöjen komission kanssa elintarvikkeita koskevissa kysymyksissä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.