Säädökset alkuperäisinä: 1994

900/1994
Asetus polttoaineverosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
899/1994
Laki suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain kumoamisesta
898/1994
Laki Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
897/1994
Laki Oulun yliopistosta annetun lain muuttamisesta
896/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yliopistollista sairaalaa ylläpitävien kuntayhtymien erityiskorvauksen perusteista vuonna 1994 annetun päätöksen muuttamisesta
895/1994
Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen 11 §: n muuttamisesta
894/1994
Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
893/1994
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
892/1994
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
891/1994
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
890/1994
Laki vammaistukilain muuttamisesta
889/1994
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
888/1994
Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta
887/1994
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 10 ja 14 §:n muuttamisesta
886/1994
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
885/1994
Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta
884/1994
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
883/1994
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta
882/1994
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
881/1994
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
880/1994
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
879/1994
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
878/1994
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
877/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveysministeriölle perittävistä maksuista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
876/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
875/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
874/1994
Liikenneministeriön päätös ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan kansainvälisestä hyväksymisestä
873/1994
Opetusministeriön päätös aikuislukion tuntijaosta
872/1994
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1995
871/1994
Asetus Yleisradio Oy:n velvollisuudesta välittää viranomaistiedotuksia
870/1994
Asetus luotsausasetuksen 2 a luvun kumoamisesta
869/1994
Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista
868/1994
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
867/1994
Laki Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta
866/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
865/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
864/1994
Ympäristöministeriön päätös eräiden Euroopan yhteisön ekotuotemerkintää koskevien komission päätösten täytäntöönpanosta
863/1994
Valtioneuvoston päätös yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa tarkoitetun toimivaltaisen elimen nimeämisestä
862/1994
Valtioneuvoston päätös kihlakuntien virastotyypistä ja kielellisestä jaotuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
861/1994
Valtioneuvoston päätös kihlakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
860/1994
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
859/1994
Asetus kihlakunnanvirastosta
858/1994
Asetus kuntoutusraha-asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
857/1994
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
856/1994
Asetus Suomen Akatemiasta
855/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta
854/1994
Valtioneuvoston päätös vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
853/1994
Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 3 ja 4 §:n säännöksiin vuosina 1994 ja 1995
852/1994
Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
851/1994
Laki Liettuan kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.