Säädökset alkuperäisinä: 1994

950/1994
Valtioneuvoston päätös työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta
949/1994
Asetus kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaan- saattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
948/1994
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä vesiensuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
947/1994
Asetus Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta
946/1994
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
945/1994
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
944/1994
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
943/1994
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
942/1994
Laki säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta
941/1994
Laki yhdistyslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
940/1994
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
939/1994
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
938/1994
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
937/1994
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
936/1994
Tilintarkastuslaki
935/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä osaston päätöksistä
934/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta
933/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
932/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
931/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalous- ministeriön päätöksen muuttamisesta
930/1994
Työministeriön päätös yhteydenpidosta puunkorjuutöissä
929/1994
Valtioneuvoston päätös yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 8/94 voimaansaattamisesta
928/1994
Asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
927/1994
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
926/1994
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
925/1994
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1993 verotuksen toimittamisesta ja metsänhoitomaksun määräämisestä
924/1994
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1993 maksuunpanotilityksestä
923/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
922/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
921/1994
Ilmoitus Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi 16 päivänä lokakuuta 1994 toimitetun neuvoa-antavan kansanäänestyksen tuloksesta
920/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
919/1994
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen soveltamisesta annetun puolustusministeriön päätöksen muuttamisesta
918/1994
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
917/1994
Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
916/1994
Asetus rikosrekisteriasetuksen 1 §:n muuttamisesta
915/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen muutoksista ja teknisten virheiden korjauksista tehtyjen päätösten voimaansaattamisesta
914/1994
Asetus biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
913/1994
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
912/1994
Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen
911/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
910/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
909/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä
908/1994
Liikenneministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta kuljetusluvista
907/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
906/1994
Valtiovarainministeriön päätös arvopaperin ottamista pörssilistalle koskevista vaatimuksista
905/1994
Valtiovarainministeriön päätös tarjousesitteestä
904/1994
Valtiovarainministeriön päätös omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista
903/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös N-nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista
902/1994
Valtioneuvoston päätös kansanopistojen perustamishankkeista
901/1994
Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.