Säädökset alkuperäisinä: 1994

1000/1994
Ylioppilastutkintoasetus
999/1994
Valtion virkamiesten eroraha-asetus
998/1994
Asetus metsäveroasetuksen 13 ja 15 §:n muuttamisesta
997/1994
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
996/1994
Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
995/1994
Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
994/1994
Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta
993/1994
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuonna 1997
992/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 §:n 7 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
991/1994
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
990/1994
Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
989/1994
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
988/1994
Asetus kansainväliseen yleissopimukseen öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta liittyvän vuonna 1976 tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
987/1994
Laki kirkkolain 20 luvun 5 §:n muuttamisesta
986/1994
Laki sairausvakuutuslain 25 §:n muuttamisesta
985/1994
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
984/1994
Laki vammaistukilain muuttamisesta
983/1994
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
982/1994
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
981/1994
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
980/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Valtiontakuukeskuksen perimien maksujen perusteista
979/1994
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
978/1994
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
977/1994
Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista
976/1994
Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä
975/1994
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa
974/1994
Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja tuotteiden sekä niille altistuvien työntekijöiden luetteloinnista
973/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivistä vuonna 1995
972/1994
Asetus mittanormaalijärjestelmästä
971/1994
Valtion virkamiesasetus
970/1994
Laki Valtion viljavaraston liiketoiminnoista muodostettavasta osakeyhtiöstä
969/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
968/1994
Laki veripalvelutoiminnasta
967/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
966/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuoden 1995 palkkaindeksiluvusta
965/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamiseksi
964/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1995
963/1994
Sisäasiainministeriön päätös rekisteritoimistojen virka-alueista
962/1994
Asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
961/1994
Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
960/1994
Asetus alusrekisteriasetuksen 4 §:n kumoamisesta
959/1994
Asetus konkurssiasioista tehtävistä ilmoituksista
958/1994
Asetus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
957/1994
Asetus eräiden konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä koskevien lainkohtien voimaantulosta
956/1994
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
955/1994
Laki varallisuusverolain 24 §:n muuttamisesta
954/1994
Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
953/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
952/1994
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista
951/1994
Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon, sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.