Säädökset alkuperäisinä: 1994

1050/1994
Asetus valtion koulukodeista annetun asetuksen 18 ja 22 §:n muuttamisesta
1049/1994
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksetta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
1048/1994
Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta
1047/1994
Asetus valtion mielisairaaloista annetun asetuksen 1 ja 13 §:n muuttamisesta
1046/1994
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1045/1994
Asetus sairaaloissa ja terveyskeskuksissa säteilyn käyttötehtävissä työskentelevien henkilöiden vuosilomasta
1044/1994
Asetus tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1043/1994
Asetus valtioneuvoston kansliasta
1042/1994
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994
1040/1994
Asetus ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1039/1994
Oikeusministeriön päätös viittauksista Euroopan yhteisöjen säädösten täytäntöönpanoa koskevissa säädöksissä
1038/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräitä eläintauteja koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta
1037/1994
Asetus kemikaalilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaanpanosta
1036/1994
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
1035/1994
Asetus Valtion viljavaraston liiketoiminnoista muodostettavasta osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulosta
1034/1994
Asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1033/1994
Asetus puolustusvoimissa annettavasta muonituksesta annetun asetuksen kumoamisesta
1032/1994
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1031/1994
Asetus Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen 6 a §:n muuttamisesta
1030/1994
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta
1029/1994
Liikenneministeriön päätös liikenneopettajantutkinnosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1028/1994
Valtioneuvoston päätös toimenpiteistä valtion henkilöstövoimavarojen käytön tehostamiseksi
1027/1994
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
1026/1994
Asetus rajavartiolaitoksesta
1025/1994
Asetus rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1024/1994
Asetus Venäjän kanssa Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1023/1994
Asetus Afrikan kehityspankin perustamissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
1022/1994
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen sekä yhtiöveron hyvityksen hyväksi lukemisesta
1021/1994
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa
1020/1994
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1019/1994
Verohallituksen päätös asuntoyhteisön ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
1018/1994
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1995 ennakon alarajasta ja kantoeristä
1017/1994
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1016/1994
Asetus Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1015/1994
Asetus Valtionrautateistä annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1014/1994
Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
1013/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden lastenruokien täydentämisestä A- ja D-vitamiineilla
1012/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1011/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1010/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1009/1994
Valtiovarainministeriön päätös A. I. Virtasen ja tieteen juhlarahan lyömisestä
1008/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1007/1994
Liikenneministeriön päätös tielaitoksen maksuista
1006/1994
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien hehtaari- ja kotieläinyksikkökohtaisista luopumiskorvauksista vuonna 1995
1005/1994
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1004/1994
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1003/1994
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1002/1994
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1001/1994
Asetus eräiden työoikeuden alaa koskevien Ahvenanmaan maakuntalakien kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.