Säädökset alkuperäisinä: 1994

1550/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista
1549/1994
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1548/1994
Valtioneuvoston päätös tullilaitoksen toimivallasta eräiden maataloustuotteiden varastojen verottamisessa
1547/1994
Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
1546/1994
Valmisteverotusasetus
1545/1994
Asetus eräistä väliaikaisista tulleista annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tavaroiden ilmoittamisesta tulliviranomaiselle
1544/1994
Asetus tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1543/1994
Tulliasetus
1542/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien verotusta, tulleja ja ulkomaankauppaa sekä tullilaitosta koskevien lakien voimaantulosta
1541/1994
Asetus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1540/1994
Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1539/1994
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista
1538/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
1537/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995 annetun lain soveltamisesta
1536/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nettosähköenergian määrittelystä
1535/1994
Valtioneuvoston päätös saamelaisasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1534/1994
Asetus saamelaisvaltuuskunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1533/1994
Asetus testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1532/1994
Asetus passintarkastajista
1531/1994
Laki pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta valtionyhtiöstä
1530/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1529/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1528/1994
Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1527/1994
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1526/1994
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
1525/1994
Laki Valtion pukutehtaan yhtiöittämisestä
1524/1994
Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995
1523/1994
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1522/1994
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
1521/1994
Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa
1520/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1519/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1518/1994
Verohallituksen päätös vuonna 1995 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1517/1994
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
1516/1994
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
1515/1994
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä
1514/1994
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
1513/1994
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta
1512/1994
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1995 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1511/1994
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1510/1994
Asetus helpotuksista Saimaan kanavan ja vesistöalueen väylämaksuihin annetun asetuksen muuttamisesta
1509/1994
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1508/1994
Laki Valtion hankintakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1507/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkekorvauslautakunnan maksullisista suoritteista
1506/1994
Asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
1505/1994
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
1504/1994
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1503/1994
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1502/1994
Asetus vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa annetun asetuksen 11 a §:n muuttamisesta
1501/1994
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.