1569/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus eräiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 6 päivänä toukokuuta 1994 annetun kalahygienialain (330/94) 32 h §:n, 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lihahygienialain (511/94) 42 h §:n, 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun maitohygienialain (671/94) 38 h §:n ja 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun munavalmistehygienialain (517/94) 32 h §:n nojalla,

sellaisina kuin ne ovat on kalahygienialain 32 h § 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1562/94), lihahygienialain 42 h § samana päivänä annetussa laissa (1563/94), maitohygienialain 38 h § samana päivänä annetussa laissa (1564/94) sekä munavalmistehygienialain 32 h § samana päivänä annetussa laissa (1565/94):

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä tuontivalvontaa:

1) kalastustuotteet ja niistä tehdyt valmisteet ja jalosteet;

2) liha ja lihatuotteet;

3) maito ja siitä saatavat tuotteet; sekä

4) munavalmisteet.

Tuontivalvonnalla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolelta Suomeen tuotavien 1 momentissa tarkoitettujen elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä tarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa.

2 §
Valvontaviranomaiset

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos huolehtii tuontivalvonnasta joko itse tai yhteistyössä tullilaitoksen kanssa.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos voi antaa tuontivalvontaan liittyviä tehtäviä myös laitoksen valtuuttaman laillistetun eläinlääkärin suoritettavaksi. Tehtävään valtuutettu eläinlääkäri on tässä tehtävässään eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen ohjauksen ja valvonnan alainen ja toimii virkavastuulla. Valtuutettu eläinlääkäri saa valvontatehtävien suorittamisesta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen määräämän palkkion sekä matkakustannusten korvausta.

3  §
Maksut

Tuontivalvontaan liittyvien toimenpiteiden suorittamisesta peritään valtiolle maksu. Maksu peritään elintarvike-erän tarkastettavaksi esittävältä. Maksu määrätään valtion maksuperustelain (150/92) mukaisesti.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Maahan tuotujen lihan ja lihatuotteiden tarkastajiksi ennen tämän asetuksen voimaan tuloa valtuutetut eläinlääkärit voivat tämän asetuksen voimaantultua edelleen toimia tässä tehtävässä, jollei eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos toisin määrää.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.