1568/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus kalahygienia-asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun kalahygienia-asetuksen (482/94) 1 ja 2 § sekä

muutetaan 3 § seuraavasti:

3 §
Toimivaltainen keskusviranomainen

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos toimii kalahygienialain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa Euroopan yhteisön kalastustuotteita koskevien säädösten mukaisena toimivaltaisena keskusviranomaisena. Kalahygienialain soveltamisalaan kuuluvan jäämävalvonnan osalta toimivaltaisena keskusviranomaisena toimii kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa edellä tarkoitettuun jäämävalvontaan liittyviä tehtäviä myös eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tehtäväksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.