1524/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Poiketen siitä, mitä kuntien valtionosuuslaissa (688/92) säädetään, alennetaan kuntien valtionosuuslain 8 §:n mukaisen yleisen valtionosuuden vuoden 1995 keskimääräisen markkamäärän laskennan lähtökohtana olevaa vuoden 1994 markkamäärää 2,7 prosenttia.

Kuntien valtionosuuslain ja tämän lain 1 §:n 1 momentin mukaan kunnalle määräytyvästä vuoden 1995 yleisestä valtionosuudesta vähennetään:

1) kutakin kunnan asukasta kohden 33,30 markkaa; sekä

2) markkamäärä, joka saadaan jakamalla 252 700 000 markkaa kaikkien kuntien, Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta, yhteenlaskettujen veroäyrien määrällä ja kertomalla tulos kunnan veroäyrien määrällä.

Vähennystä laskettaessa käytetään perusteina kunnan vuoden vaihteen 1993/1994 asukaslukua ja verovuodelta 1992 maksuunpantujen veroäyrien määrää.

2  §

Jos 1 §:n 2 momentin mukainen vähennys on suurempi kuin kunnalle kuntien valtionosuuslain 8 §:n ja tämän lain 1 §:n 1 momentin mukaan määräytyvä yleinen valtionosuus, ei erotusta peritä valtiolle.

3  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 182/94
HaVM 16/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.