1509/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/83) 3 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1631/92), sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 2 momentti 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1144/93) ja 8 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1631/92), seuraavasti:

1  §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 27 markkaa 90 penniä, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava luku on alle 1000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.


2  §

Ulkomaanliikenteen väylämaksu suoritetaan kertamaksuna aluksen saapuessa ulkomailta. Kertamaksu määräytyy aluksen jäämaksuluokan ja nettovetoisuuden perusteella 2 momentissa olevan taulukon mukaisesti. Kertamaksua ei kuitenkaan kanneta siltä osin kuin kertamaksu ylittää 500 000 markkaa.

Ulkomaanliikenteen kertamaksun perusmaksut (pm) ja maksuyksiköt (my) ovat:

Aluksen nettovetoisuutta osoittava luku
alle 2000 2000-9999 10000 tai isompi
Jäämaksuluokka my pm my pm my
I A Super 8,10 16 200 6,90 71 200 6,10
I A 16,20 32 400 13,80 142 800 12,20
I B 25,20 50 400 21,40 221 600 18,90
I C 33,60 67 200 28,60 296 000 25,20
II 37,80 75 600 32,10 332 400 28,40
III 42,00 84 000 35,70 369 600 31,50

pm = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun alarajan kohdalla my = maksu nettovetoisuutta osoittavan luvun yksiköltä, joka ylittää alarajan


4  §

Jos alus, josta on suoritettu kotimaanliikenteen väylämaksu, saapuu saman kalenterivuoden aikana ulkomailta, kannetaan alukselta puolet 2 §:n 1 ja 2 momentissa säädetystä kertamaksusta.

8  §

Kun vähintään 120 matkustajalle rekisteröidystä matkustaja-aluksesta on suoritettu väylämaksua 32 kerralta ja muusta aluksesta 10 kerralta, on alus vapautettu saman kalenterivuoden aikana enemmistä kertamaksuista.


9  §

Maksuvapautustodistus on väylämaksuvapautuksen saamiseksi esitettävä aluksen tuloselvitystä tehtäessä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.