1498/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annettuun lakiin (733/92) väliaikaisesti uusi 45 a § seuraavasti:

45 a §
Vuoden 1995 käyttökustannusten valtionosuuden vähennys

Laskettaessa 10 §:n mukaisesti asukasta kohden määriteltäviä valtionosuuden perusteena olevia markkamääriä alennetaan laskennan lähtökohtana olevia vuoden 1994 markkamääriä 2,56 prosenttia.

Lisäksi 12 §:n mukaisesti kunnalle lasketusta vuoden 1995 käyttökustannusten valtionosuudesta vähennetään:

1) kutakin kunnan asukasta kohden 223 markkaa; sekä

2) markkamäärä, joka saadaan jakamalla 1 692 miljoonaa markkaa kaikkien kuntien, Ahvenanmaan maakunnan kuntia lukuunottamatta, yhteenlaskettujen veroäyrien määrällä ja kertomalla tulos kunnan veroäyrien määrällä.

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua vähennystä laskettaessa käytetään verovuodelta 1992 maksuunpantujen veroäyrien määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995. Lakia sovelletaan myönnettäessä ja suoritettaessa vuoden 1995 käyttökustannusten valtionosuudet.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 188/94
StVM 36/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.