1483/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 1 §:ään uusi 5 momentti, 102 §:ään uusi 1 momentin 4 kohta ja 4 momentti ja lakiin uusi 102 b § sekä 141 §:ään uusi 5 kohta seuraavasti:

1  §

Autoverolle suoritettavasta arvonlisäverosta säädetään erikseen autoverolaissa (1482/94).

102  §

Verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten:


4) autoverosta autoverolain mukaan suoritetun arvonlisäveron.


Mitä tässä laissa säädetään ostohintaan sisältyvästä verosta, sovelletaan myös 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun veroon.

102 b  §

Autoverosta kannetun arvonlisäveron vähennysoikeuden edellytyksenä on maksuunpanopäätös, josta käy selville suoritettavan veron määrä.

141  §

Edellä 10 luvussa tarkoitetut vähennykset kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana:


5) edellä 102 §:n 4 kohdassa tarkoitettu vero on maksettu.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan sellaisiin ajoneuvoihin, joista autovero pannaan maksuun autoverolain perusteella.

HE 322/94
VaVM 89/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.