1444/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1995 rahoitusta koskevista järjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Sen estämättä, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92), valtionosuutta saavista kansanopistoista annetussa laissa (1218/93), opintokeskuslaissa (1215/93) ja valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetussa laissa (801/92) säädetään, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten erikoisoppilaitosten, kansalaisopistojen, musiikkioppilaitosten ja kirjastojen vuoden 1995 yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät vahvistetaan sekä kansanopistojen, opintokeskusten, liikunnan koulutuskeskusten, museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuoden 1995 yksikköhinnat määrätään kolme prosenttia alemmiksi kuin vuonna 1994.

Lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten erityisoppilaitosten ja musiikkioppilaitoksissa järjestettävän ammatillisen koulutuksen osalta 1 momentissa tarkoitettuja keskimääräisiä markkamääriä laskettaessa otetaan huomioon yksikköhintojen korotuksen perusteena käytettävien vuokrien ja vuokra-arvon pääomakorvausten kokonaismäärissä vuoden 1994 keskimääräisten markkamäärien vahvistamisen jälkeen tapahtuneet muutokset.

2  §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuihin vuoden 1995 markkamääriin ja yksikköhintoihin ei tehdä pykälässä mainituissa laeissa säädettyjä kustannustason eikä toiminnan laadun ja laajuuden muutoksista aiheutuvia tarkistuksia.

3  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 185/94
SiVM 26/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.